Vellykkede betalingsjagter i midtjyske statsskove

20-11-2018

Naturstyrelsen har flere steder et afskydningsbehov på krondyr for at mindske skaderne på nabolandmænds markafgrøder. Naturstyrelsen har derfor i sidste uge afholdt to betalingsjagter i henholdsvis Nørlund Plantage med Harrild Hede og i Kompedal Plantage. De tilsammen knap 120 betalende skytter nedlagde i alt 105 krondyr.

Parade i Kompedal Plantage 14. november 2018

Naturstyrelsen har et afskydningsbehov på krondyr for at mindske skaderne på nabolandmænds markafgrøder. Naturstyrelsen har derfor i denne uge afholdt to betalingsjagter i henholdsvis Nørlund Plantage med Harrild Hede og i Kompedal Plantage.

Over de to dage havde tilsammen knap 120 betalende skytter gode oplevelser i skoven med mange dyr og med en god afskydning. Til sammen blev der over de to dage skudt 105 krondyr, heraf 9 kronebærende hjorte. Alle jægere var placeret i skydetårne i godt 3 timer, mens ansatte i Naturstyrelsen og frivillige hjælpere gik gennem bevoksningerne for at sætte dyrene i bevægelse, så de kunne komme på skudhold.

Jagten i Nørlund Plantage og Harrild Hede foregik i gråvejr med en frisk vind, mens vejret viste sig fra den mere stille og solrige side dagen efter i Kompedal Plantage. Langt de fleste jægere fik krondyr at se under jagten. Enkelte så endda over 100 dyr.

Skovrider Poul Ravnsbæk udtaler med tilfredshed: Det er dejligt at få lagt godt fra land med afskydningen af krondyr i denne sæson. Der er fortsat behov for at få skudt en del dyr i de to områder i år, og med de mange sete dyr på de to jagter lover det godt for de næste betalingsjagter i december! Med denne jagtform opnår vi heldigvis en effektiv afskydning på en måde, der forstyrrer andre brugere af skoven mindst muligt.

 

Naturstyrelsen udbyder dagjagter over hele landet, og du kan stadig nå det. Der er stadig ledige pladser på en række dagjagter, som Naturstyrelsen udbyder i statslige skove og naturområder.

Yderligere oplysninger om Naturstyrelsens dagjagter kan du finde her.

Torben Bøgeskov

Naturcenterleder