Så skal der soves godt og længe

15-11-2018

I hvert fald hvis man er en flagermus. Vi er nu nået så langt hen på året at flagermusene er gået i vinterdvale.

Vinterbolig til flagermus skåret i bøgetræ.

For at der ikke skal blive mangel på steder hvor flagermusene kan gå i vinterdvale, er der flere steder i Bidstrup skovene ved Hvalsø, lavet huller i store træer. Der er sat en prop i hullet, som dog ikke lukker hullet helt. Sprækkerne giver mulighed for at flagermusene kan komme helt ind i hullet, så de kan sidde godt beskyttet bag ved proppen.

Netop Bidstrup skovene, med de mange skovenge, søer og små moser, giver optimale betingelser for flagermusene, når de om sommeren fanger insekter på deres natlige togter. 

Den bedste måde at registrere flagermus på er en tur i skoven om natten med en flagermusdetektor. Med denne kan man høre flagermusene og ud fra lydene bestemme de enkelte arter, da hver art har sin egen lyd. Det kræver dog at man har godt styr på de mange lyde.

For at få mere viden om hvilke flagermus arter der lever i Bidstrup skovene, har ekspert i flagermus, Hans Baagøe, været i skoven for at lytte. På turen i skoven i oktober måned registrede han 8 forskellige arter af flagermus, bl.a. de 2 ret sjældne arter; Frynseflagermus og Bredøret flagermus. Og som Hans Baagøe siger "det er ikke så ringe endda".

Det bliver spændende at følge udviklingen for flagermusene de kommende år. Vil de mange skovenge og moser sammen med de nye huller i træerne give nye arter i skoven. Det vil den kommende sommers lytninger være med til at afsløre.

 

Der skæres nye boliger til flagermus.

Vil du læse mere om Bidstrup skovene.

Vil du læse mere om flagermus.