Afbrænding i Rødme Svinehaver

03-10-2018
Afbrænding af birk og tjørn

Naturstyrelsen har lavet naturpleje i Rødme Svinehaver.
Der er fældet opvækst af birk og tjørn. Det fældede materiale er brændt af. Der er desværre også sket afbrænding på et areal, hvor underlaget er tørv. Selv om tørven var våd efter regn, er der gået ild i tørven.
Brandvæsenet har derfor slukket brand to steder. De 2 pletter er under 10 meter i diameter.
Der vil være en opfølgende indsats for at sikre, at branden ikke blusser op igen.