Bekæmpelsen af rynket rose på Agger Tange fortsætter

10-10-2018

Store maskiner har den sidste uge rumsteret på Agger Tange for igen at bekæmpe rynket rose

Arkivbillede af maskinen der bliver brugt til den aktuelle rydning på Agger Tange

Sidst i september startede entreprenøren igen med behandlingen af rynket rose på et større område af Agger Tange. Der arbejdes med en intens behandling udført af en biorotor, der er udviklet til at behandle jorden i 30 cm’s dybde. Her efterlader maskinen størstedelen af rødderne såret oven på jorden, hvor de tørrer ud. Arbejdet følges i samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og entreprenøren. Det forventes at arbejdet på Agger Tange varer 2 uger endnu.

Rynket rose er en invasiv art, der spreder sig hurtigt ved rodskud og spredning af frø. Arten overskygger naturligt hjemmehørende arter og naturtyper udkonkurreres med faldende biodiversitet til følge. Hvis der ikke gøres noget for at mindske forekomsterne af rynket rose, vil den på sigt ændre vores klitlandskaber markant, og flere sjældne arter, som strand-snerle og skotsk lostilk vil forsvinde. Skotsk lostilk er kun observeret i Thy, mens strand-snerle har meget få forekomster udenfor Thy. For at bevare de sjældne arter, reducerer vi forekomsten af rynket rose på Naturstyrelsens arealer bl.a. ved brug af maskinerne på Agger Tange. Naturstyrelsen Thy har i 2017 og 2018 bekæmpet over 14 ha massiv rynket rose med mekaniske metoder.

Bekæmpelsen af rynket rose medfører, at der efterlades åbne sandflader. Den nye dynamiske kystnatur vil tilgodese bl.a. markfirben og flere arter af insekter med større leve- og jagtområder. På længere sigt vil sandfladerne gro til igen, og den nuværende behandling vil ikke være til at spore, bortset fra den reducerede forekomst af rynket rose i landskabet. Agger Tange er et Natura-2000 område, med en tilhørende -plejeplan for 2016-2021. Heri er beskrevet tiltag mod invasive arter, såsom rynket rose. Projektet gennemføres med støtte fra EU Life Redcoha-projektet, der skal hjælpe den trængte kystnatur langs Jyllands vestkyst.

Kontakt

Nanna

Naturmedarbejder