Kom med i skoven og hør mere om ny urørt skov ved Silkeborg

25-10-2018

Søndag d. 4. november indbyder Naturstyrelsen Søhøjlandet til offentligt møde om urørt skov og anden biodiversitetsskov i Silkeborgskovene.

Store gamle ege fremmer biodiversiteten

På det offentlige møde vil Naturstyrelsen informere om de konkrete udpegninger i Nordskov, Kobskovene, Vesterskov, Sønderskov, Velling Skov, Odderholm og Klostermølle. Ligeledes vil du få mere viden om processen frem mod overgangen til urørt skov/anden biodiversitetsskov, herunder potentielle tiltag til gavn for biodiversiteten, skovningsaktiviteter i overgangsperioden samt forventninger til skovenes fremtidige udvikling.

Mødet/turen afholdes søndag d. 4. november kl. 14:00 - 16.00.

Vi mødes ved "Stakitten", Sdr. Ringvej 91, Silkeborg, hvorfra vi går ud i skoven og kigger på nogle af de spændende lokaliteter.

Ønsker og synspunkter der kommer frem på mødet, vil Naturstyrelsen medtage som input i den fremadrettede planlægningsproces for skovene.

De specifikke udpegninger ved Naturstyrelsen Søhøjlandet er en del af de i alt 13.800 ha ny skov til biodiversitetsformål, der er udpeget som følge af Naturpakken fra 2016. For arealerne der forvaltes af Naturstyrelsen Søhøjlandet er der udpeget 423 ha ny urørt skov og 378 ha anden biodiversitetsskov.

Yderligere oplysninger indhentes ved henvendelse til Naturstyrelsen Søhøjlandet, e-mail: Obfuscated Email.