Borgermøde og høring om genskabelse af Ekkodalens Moser

01-10-2018

Nu kan du blive klogere på planerne om genopretning af vådområder omkring Vallensgårds Mose og Kærgårdsmosen. I dag har Miljøstyrelsen sendt et idéoplæg til høring forud for udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering og samtidig inviterer Naturstyrelsen Bornholm til et borgermøde om projektet.

Udsigt over Ekkodalens sydøstlige ende med Vallensgårds Mose og Kærgårgsmosen i baggrunden.

Idéoplægget fra Miljøstyrelsen beskriver det område, som undersøges i planlægningen af naturgenopretningen og de foreløbige skitser for projektet. Desuden fremgår det, hvordan man som borger kan give sin mening til kende eller komme med idéer til projektet. Høringsfristen er 29. oktober.

Onsdag 10. oktober klokken 19-21 afholdes der desuden et borgermøde på Bornholms Højskole. Her vil Naturstyrelsen Bornholm præsentere projektet, Miljøstyrelsen vil fortælle om miljøkonsekvensvurderingen og høringsprocessen og der vil være mulighed for diskussion og spørgsmål. Tilmelding er nødvendig.

Om naturgenopretningsprojektet Ekkodalens Moser
Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2016, at det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette Ekkodalens Moser til glæde og gavn for plante- og dyrelivet samt borgernes rekreative muligheder. Projektet vil berøre ca. 170 hektar sydvest for Ekkodalen i tilknytning til Vallensgårds Mose og Kærgårds Mose og skal føre til en delvis genopretning af det, der var Bornholms største indsø efter sidste istid. En del af projektet er også at skabe nye muligheder for naturoplevelser. Det er Naturstyrelsen, som undersøger og evt. gennemfører projektet.

 

Læs idéoplægget på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs invitation til borgermøde på Naturstyrelsens hjemmeside