Et havørnepar har ynglet i Kongelunden

21-10-2018

Lige under den larmende flytrafik fra Kastrup, tæt på en ridesti og vandrende skovgæster, har et havørnepar i år ynglet i et gammelt fyrretræ i Kongelunden. Normalt yngler de store rovfugle i områder, hvor der er langt mindre forstyrrelse, men hverken flyvere eller mennesker har tilsyneladende generet havørnene, som fik en flyvefærdig unge på vingerne i løbet af sommeren. 

”Det er imponerende at opleve ørnene slå sig ned i en velbesøgt skov og bygge en rede uden at vi stort set har bemærket dem. Bare 100 meter fra ørnereden er der en befærdet sti, men efter et stormfald for nogle år siden har underskoven i området vokset sig så tæt, at det i praksis er umuligt at komme i nærheden af ørnene. Derfor har havørnene haft den fred og ro, som de kræver til deres familieliv”, siger Sven Norup, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen Hovedstaden.

Havørnene har placeret deres rede lige ved siden af spisekammeret, det store fuglereservat på Kalvebod Fælled. Her er der mange der har oplevet de store fugle jage fisk eller ænder i de lavvandede områder.

”Ørnene jager ofte vandfugle som blishøns, ænder, gæs eller skarver på Kalvebod Fælled eller omkring Aflandshage nær sydspidsen af Amager. Yngleparret har meget let adgang til rigelig føde”, siger vildtkonsulent Sven Norup. ”Alligevel er det bemærkelsesværdigt, hvordan havørne har været i stand til at tilpasse sig et liv nær storbyen. Engang var solsorten en sky skovfugl. I dag er den i alle haver Danmark over. Også husskaden lever i centrum af vores storbyer, ligesom ræven er flyttet ind i parker og bymidter. I tilfældet med havørnene kan man sige, at de allerbedste og mest fredelige ørneterræner for længst er optaget. Hvis bestanden skal vokse, vil flere nye par derfor være nødt til at flytte lidt tættere på mennesket. Parret i Kongelunden har vist, at et naboskab mellem ørne og mennesker sagtens kan lade sig gøre i et tæt befolket og bebygget land. Rovfuglene har vænnet sig til os”, siger Sven Norup.

I juni måned blev den store unge forsynet med en GPS sender, så forskere fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet kan følge fuglens færden. Den unge han ørn har brugte de sidste tre måneder til at kikke nærmere på Saltholm, Dyrehaven og Nordsjælland. De næste tre år vil den daske rundt indtil den bliver kønsmoden og danner par med en hunfugl.

”Havørnene er en imponerende fugl der med et vingefang på op mod 240 og en vægt på 5-7 kg., har fået tilnavnet den ”flyvende dør” pga. dennes rektangulære form. Havørnen er en succeshistorie, der frem til begyndelsen af 1996 var udryddet i Danmark, nu yngler der omkring 100 par i Danmark”, slutter Sven Norup.