Et offer for kronhjortenes brunst

03-10-2018

Fundet af en særdeles gammel og karakterfuld kronhjort, der er dræbt i brunstkamp, viser at aktiv forvaltning giver naturligt sammensatte vildtbestande.

Den døde kronhjort, som den så ud, da den blev fundet.

En meget gammel og karakterfuld kronhjort er fundet død i den sydøstlige del af Hanstholm Vildtreservat i de sidste dage af september. Kronhjorten havde på det tidspunkt kun ligget død i nogle få dage. Alligevel var der allerede samlet adskillige ravne omkring den faldne hjort, og fuglenes sværm afslørede dyrets sidste hvilested.

Den gamle hjort har højst sandsynligt været i kamp med en yngre og stærkere hjort, og under kampen er den blevet stanget i siden under rygsøjlen, hvilket har været dødårsagen. Hullet under rygsøjlen havde en diameter på omkring 5 cm, og gik tværs igennem hjorten. Dette fortæller noget om den konkurrerende hjorts størrelse og gevir. Kampene er en uundgåelig del af brunsten, og hjortene pådrager sig ofte skader. I nogle tilfælde bliver døden resultatet.

Der dør et sted i mellem 3-5 kronhjorte i Hanstholmreservatet hvert år, grundet kampende under brunsten

udtaler vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy. Tommy Hansen vurderer, at hjorten har været over 15 år. Vurderingen sker ud fra størrelsen af rosenkransen ved gevirets basis, de ekstrem nedslidte tænder og dyrets kondition. Den døde hjort giver et indblik i forvaltningen i området. Tommy Hansen fortæller videre:

Når hjorte for lov at blive så gamle, fortæller det noget om en korrekt afskydning i en længere periode, hvor der er balance mellem han- og hundyr, og der er plads til at dyrene kan blive gamle og dø på en ” naturlig måde”.

Dyret få lov til at ligge til naturligt henfald, og indgå i de mange naturlige processer, der er tilknyttet ådsler.

Nedenfor ses et nærbillede af kronhjortens nedslidte tænder, der vidner om et langt liv. 

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent