Ørsted i Ekkodalen

16-10-2018

I dag er det 200 år siden forskeren, tænkeren og ordskaberen H.C. Ørsted afsluttede et månedlangt besøg på Bornholm. I Ekkodalen står der stadig et minde om hans besøg – lige der hvor Møller drikker flest øller.

H.C. Ørsteds Kilde. Foto: Michael Stoltze.

Der er tale om H.C. Ørsteds Kilde, som i første omgang blev indrettet af Almindingens skaber Hans Rømer som et minde over den store mands besøg. Dengang var kilden en stensætning med et trædæksel, men i 1921 fik kilden sit nuværende udseende med et solidt stendæksel med navn. Det var skovdistriktet som ombyggede kilden på initiativ af Foreningen Bornholm.

Med kilden har Bornholm og Ekkodalen et flot minde om den store fysiker og tænker, og kilden fungerer stadig som markering af, hvor man finder dalens bedste ekko. Kilden er indrettet med et overløb med en lille stenrende, hvorfra det rene kildevand, der året rundt er omkring otte grader (stedets årlige gennemsnitstemperatur), kan tappes. I tørre somre når vandet dog ikke altid overløbet, og her i sommeren og efteråret 2018 har renden været tør.

Årsagen til at Ørsted besøgte Bornholm fra 13. september til 16. oktober 1818 var, at kong Frederik 6. sendte ham til øen for at efterforske forekomster af kul og jern. Under sit besøg boede han hos Hans Rømer på skovridergården Rømersdal i Ekkodalen.

For at finde kilden skal du først til den store P-plads på Ekkodalsvejen. Derfra følger du skiltene mod Ekkodalen til du når kilden efter få hundrede meter.

Se kort med kildens placering

 

H.C. Ørsted

Hans Christian Ørsted var født på Langeland i 1777, og blev i første halvdel af det 19. århundrede den centrale, samlende skikkelse, forsker, tænker og åndsperson i Guldalderen. Helt uhørt vandt han Københavns Universitets guldmedalje i både medicin og æstetik og fik doktorgrad i filosofi.

Han var i ordets videste forstand en nysgerrig brobygger, der hele livet forsøgte at udrede, hvordan alt i verden er forbundet - også viden og ånd. Har var alvidende - en polyhistor - og han så og forstod som meget ung sammenhænge mellem lyd, ord, musik, matematik og æstetik. Det var en væsentlig baggrund for, at netop han i 1820 som den første i verden erkendte og forstod elektromagnetismen - sammenhængen mellem magnetisme og elektricitet.

Men allerede inden denne opdagelse, der gjorde Ørsted verdensberømt, var han en højt respekteret forsker, tænker og ordskaber. Han skabte over 2000 nye ord, hvoraf en stor del, for eksempel ilt, brint og kvælstof, stadig anvendes i det danske sprog. Han var, med et ord han selv opfandt, en ildsjæl. Derfor giver det god mening, at Ørsted har en kilde lige der, hvor ekkoet er bedst i Ekkodalen.

Jerichaus statue af Ørsted i Ørstedsparken i København. Billedhuggeren har fremstillet Ørsted som Livets Træ (asken Yggdrasil) omgivet af de tre norner. Asken vokser ifølge myten ved et kildevæld. Det gør asketræer også tit i virkeligheden. (Foto: Michael Stoltze).