Offentlige møder om udlæg af skove til biodiversitetsformål

26-10-2018

Hvad betyder det? For skoven, for dig.
Kom og hør skovfogeden fortælle.

Stagrode Skov set fra Vejle Fjord

Stagsrode Skov på nordsiden af Vejle Fjord og del af Sønder Stenderup Nørreskov på Stenderuphalvøen på sydsiden af Kolding Fjord er sammen med 45 andre statsskove udpeget til biodiversitetsformål. Begge skove bliver udlagt til urørt skov efter en overgangsperiode. I alt udlægges der over de kommende 50 år 13.800 hektar skov til biodiversitetsformål på statens arealer i hele Danmark.

Skovene er udpeget for at sikre og forbedre levestederne for de plante- og dyrearter, som er knyttet til gammel og naturlig skov samt overgangen mellem skoven og det åbne land.

Selvom skovene er udpeget til urørt eller anden biodiversitetsskov, så vil de fortsat være offentligt tilgængelige og kunne danne ramme om forskellige friluftsaktiviteter.

I de næste 8 år vil der fortsat ske hugst af træer i de to skove, dels for at fjerne ikke hjemmehørende træarter, men også for at skabe større variation i alders- og træartssammensætning. Vi prøver også at stoppe nogle grøfter i skovene, så der kommer flere områder med vand og moser.

 

Læs mere om Danmarks nye vilde skove på:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/

Naturstyrelsen Trekantsområdet indbyder til offentlige møder, hvor vi gerne vil fortælle om skovene, om hvad urørt skov betyder, om hugst i overgangsfasen og hvordan vi håber, at skovene udvikler sig på lang sigt.

Vi vil rigtig gerne høre fra dem, der har kendskab til specielle og måske sjældne arter i disse skove. Det kan bruges i de forvaltningsplaner, som skal udarbejdes og som senere kommer i offentlig høring.

Møderne vil finde sted som en skovtur til fods ledet af den lokale skovfoged, så husk praktisk tøj og fodtøj. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

De to ture

Stagsrode Skov, Torsdag d. 1. november 2018, kl. 15.00 – kl. 16.30
Mødested:
P-plads ved
Stenhøj Strand,
Staksrodevej, 7150 Barrit.

 

Sønder Stenderup Nørreskov, Fredag d 2. november 2018, kl. 15.00 – kl. 16.30
Mødested:
Maskinhuset,
Løveroddevej 10,
6092 Sønder Stenderup.

 

Ved spørgsmål til pressemeddelelsen kan skovrider på Naturstyrelsen Trekantsområdet, Inken Breum Larsen kontaktes på +45 72 54 35 88 eller Obfuscated Email