Firbenede naturplejere genskaber sønderjyske heder

29-10-2018

I de Sønderjyske plantager Bommerlund og Frøslev bidrager en flok græssende kreaturer til at pleje statens arealer og dermed forbedre forholdene for den smukt blomstrende hedelyng.

De tidligere rødgranbevoksninger i plantagerne er siden stormen i 2013 blevet ryddet og genopfundet som lysåbne og vidtstrakte naturarealer. Stubbe fra væltede træer og søjler af gamle graner vidner om arealernes tidligere anvendelse og danner nu ramme om nye levesteder for insekter, svampe og fugle.
Siden januar og i de kommende år fremover vil små flokke af Galloway kvæg stå for pleje og vedligehold i de pågældende områder dybt inde plantagerne. Racen Galloway er noget nær den perfekte naturplejer. Hvor andre moderne kvægracer avles til at producere store mængder mælk eller kød, er denne hårdføre race særdeles godt tilpasset plejen af ekstensive naturarealer. Kvæget bider vedagtig opvækst ned og forhindrer at arealerne springer i ny skov. Desuden bidrager kvæget til bekæmpelse af invasive arter. Specielt den amerikanske art glansbladet hæg, der tidligere har været et problem, er allerede efter den første sommers græsning ved at være forsvundet. Køerne elsker den!
Alexander Vedel Andresen fra Naturstyrelsen Sønderjylland fortæller, at det er afgørende at der i plejen af græs og naturarealer defineres en målsætning og at de korrekte metoder anvendes. Dyrene i Frøslev og Bommerlund pynter ikke bare i det åbne landskab, men erstatter på samme tid mindre økonomisk rentable og mindre miljøvenlige alternativer.
Dyrene ejes og passes af forpagter Christian Jacobsen, som fortæller, at det er en fornøjelse at landbruget og naturplejen på denne måde kan arbejde hånd i hånd. Desuden får gallowaykvæget meget motion på de åbne naturarealer samt vilde urter og græsser at spise, der betyder, at deres kød er sundt, får en smag af vildt og rummer mange antioxidanter. Bortset fra Christians jævnlige tilsyn passer dyrene sig selv. Dyrene finder deres eget foder mellem granstubbene og drikkevand får de fra boringer med mulepumper.
I den nordlige ende af området i Bommerlund Plantage findes der en fin hedemose med kæruld, tranebær og kødædende soldug. Her får køerne også lov til at spise de selvsåede små grantræer, så mosen ikke forsvinder. Men, for at kreaturerne ikke tramper de dejlige urter i stykker, har mosen fået sin egen indhegning, så der kan åbnes og lukkes efter behov.

Yderligere spørgsmål rettes til:

Alexander Vedel Andresen
Tlf.: 40499003
Mail: Obfuscated Email

Alexander Vedel Andresen

Skov- og Landskabsingeniørstuderende
Naturstyrelsen Sønderjylland