Sdr. Farup Klæggrav er blevet mere naturvenlig

01-10-2018

Der er nu skabt mulighed for, at fugle uforstyrret kan ruge på små øer, ligesom rastende fugle får bedre muligheder for at finde føde på lavt vand.

Det er ikke alle fugle, som har været lige tilfredse med forholdene i og omkring Sdr. Farup Klægrav sydvest for Ribe, men dét er der gjort noget ved nu.

For at ynglefugle, såsom klyde, hættemåge og den sjældne sorthovedet måge, skal kunne yngle i fred for ræven, er der etableret yngleøer ud fra de eksisterende striber af land, som strækker sig ud i klæggraven. Det sker ved at grave, så forbindelsen til fastlandet fjernes. Den klæg, som er gravet væk, er brugt til at omdanne stejle brinker i den sydlige del af klæggraven til svagt skrånende søbredder til gavn for de trækkende vadefugle, som især ved højvande i Vadehavet søger ind i baglandet for at søge føde.

Projektet omfatter det statsejede areal Sdr. Farup Klæggrav og omfatter ca. 22 ha. Arealet ligger umiddelbart øst for havdiget og har et stort potentiale i forhold til forbedringer som leve- og opholdssted for især ynglende engfugle og måger gennem etablering af fladere anlæg til de vanddækkede arealer og etablering af rævesikre øer.

Det kan se barsk og unaturligt ud lige efter at maskinerne er færdige, men mange gange skal der noget mindre pænt og kaotisk til, før det bliver rigtig godt. Allerede til næste forår vil området komme sig og forhåbentligt vise sig at give pote.

Projektet er finansieret af Nationalpark Vadehavet via puljen til fremme af naturindholdet i klæggrave, som er et af nationalparkens indsatsområder. Naturstyrelsen opnåede tilsagn om støtte til projektet i 2017, men på grund af det våde efterår er projektet først blevet færdigt her i sensommeren 2018.

Projektområdet kan opleves fra vest, hvis man på gåben følger Bærmevejen bag Ribediget ca. 500 m mod syd – fra dér hvor Bjerrumvej møder diget syd for Kammerslusen.

God tur!

Asger Thode Kristensen

Naturmedarbejder
Naturstyrelsen Vadehavet