Storskovning - hold afstand til træfældninger i Rungsted Hegn

21-10-2018

Efter løvfald i november måned, vil der blive fældet store træer i Rungsted Hegn med motorsav og store maskiner.

Selvom der skal fældes op mod 200 store bøgetræer for at skabe lys til ny skov, så vil der være mange gamle træer, der får lov at stå. Fældningen af de store træer sker med motorsav af professionelle skovfolk. Træet vil efterfølgende blive kørt ud af skoven på faste spor.

”Sikkerheden ligger os meget på sinde, så derfor bede vi besøgende i skoven holde mindst 50 meters afstand til maskiner og træfældninger, hvis ikke skilte viser andet”, fortæller den lokale skovfoged Peter Søland og forsætter. ”Selvom det er hundeskov, så beder vi hundelufter om at holde hundene i snor i den periode der bliver fældet træer i skoven ”.

Der vil samtidig køre en skovningsmaskine og tynde ud i de yngre bevoksninger af bøgetræ. Når Naturstyresen fælder træ, så er det fordi vi bidrager til den danske efterspørgsel efter kvalitetstræ til møbler og tømmer. Skovningen sker naturnært, så der efterlades gamle træer og dødt ved i skovbunden til glæde for biodiversiteten. Indtægterne fra træsalg bidrager til finansiering af naturpleje og vedligehold af friluftsfaciliteter, veje og stier.  

Skovningen forventes at være gennemført i løbet af november måned. Vi vil opsætte orienteringsskilte ved indgangene.