11 midt- og østjyske skove bliver vildere

12-09-2018

Aftalepartierne bag Naturpakken har i dag udpeget 11 nye områder i det midtjyske til kommende urørt skov og anden biodiversitetsskov.

Silkeborgskovene og Indskovene omkring Fussingø ved Randers er nogle af de statsejede skove, hvor danskerne i fremtiden kan komme helt tæt på mere vild skov. Det ligger nu fast, efter Aftalepartierne bag Naturpakken har offentliggjort, hvor i landet danskerne kan se frem til ny urørt skov og anden biodiversitetsskov. I alt ligger 11 af de i alt 45 udpegede skovområder i det midt- og østjyske.

- De statsejede skove ved Randers og Silkeborg er to konkrete steder, hvor danskerne fremover får bedre mulighed for at opleve en vildere natur i skovene. Når skovdriften i de udpegede skove ophører, vil døde og døende træer blive liggende til gavn for en lang række dyr og planter - og alle os andre, der nyder at trække i gummistøvlerne og kigge på særlige arter af fugle, insekter og svampe på tæt hold, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

I alt er der udpeget 1.300 hektar statsejet skov i det midt- og østjyske, hvor naturen fremover får førsteprioritet. Det gælder også området ved Hald, Ørnbjerg Mølle, Klostermølle, Odderholm, Ajstrup Strand, Rydhave Skov, skovområderne omkring Mønsted Kalkgruber og Velling Skov.

Udpegningerne er den største indsats for biodiversiteten i de danske skove nogensinde.
På landsplan udlægges der 13.800 hektar skov til biodiversitetsformål i 45 forskellige skove i det meste af Danmark, hvor størstedelen udlægges over de næste otte år. Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt skov og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar i alt.

De endelige udpegninger af ny vild natur betyder ikke, at der er adgang forbudt. Som altid er der fri adgang i døgnets 24 timer på statens arealer, og det vil forsat være muligt at lave friluftsaktiviteter.

 

Fakta: Så mange hektar er der udpeget i Midt- og Østjylland

Skov

Hektar

Ajstrup Strand

9

Hald

68

Indskovene

332

Klostermølle

11

Mønsted Kalkgruber

14

Odderholm

11

Rydhave Skov

22

Silkeborg Vest og Nord

440

Sønderskov, Silkeborg

168

Velling Skov

171

Ørnbjerg Mølle

60

I alt

1.306

 

Fakta: I urørt skov og anden biodiversitetsskov har naturen førsteprioritet. Dette er tilladt og forbudt, når de er udlagt

 

Forbudt i urørt skov:

 • Skovdrift
 • Fjernelse af træer og dødt ved

Tilladt i urørt skov:

 • Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik
 • Friluftsliv for borgerne
 • Bekæmpelse af invasive arter
 • Fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko
 • Jagt og fiskeri

Anden biodiversitetsskov

 • Der må gerne være en træproduktion i anden biodiversitetsskov, men hovedformålet på arealet er biodiversitet.
 • Der efterlades minimum 15 ældre træer pr. ha til naturligt henfald og død
 • Dødt træ fjernes ikke
 • Friluftsliv, jagt og fiskeri, bekæmpelse af invasive arter med videre er tilladt lige som i en urørt skov

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jakob Møller Volf, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9133 4794, e-mail: Obfuscated Email

Kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen, tlf.: 4128 1406, e-mail: Obfuscated Email