Bornholm får to nye vilde skove

12-09-2018

Almindingen og Hammeren bliver i fremtiden mere vild. De er nemlig blandt de skove, som i dag er blevet udpeget som kommende urørt og anden biodiversitetsskov. Det betyder, at Bornholm får 468 hektar skov med biodiversitet som hovedformål.

Aftalepartierne bag Naturpakken har i dag offentliggjort, hvor i landet danskerne kan se frem til ny urørt skov og anden biodiversitetsskov. I alt bliver 13.800 hektar fordelt på 45 skove rundt om i Danmark vildere. To af dem er bornholmske med udpegning af i alt 468 hektar i Almindingen og Hammeren, der på sigt kan give bornholmere og turister en vildere naturoplevelse. 

I Almindingen er der udpeget 383 hektar blandt af urørt og anden biodiversitetsskov. I Hammeren bliver der 84 hektar ekstra biodiversitetsskov.

Allerede inden for de næste otte år vil skovdriften i størstedelen af de udpegede skov helt ophøre, så døde og døende træer bliver liggende til gavn for en lang række dyr og planter. Udpegningerne er den største indsats for biodiversiteten i de danske skove nogensinde.

Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar i alt.

Fakta: Så mange hektar er der udpeget til vildere skov på Bornholm

Skov

Hektar

Almindingen

383

Hammeren

84

I alt

468

 

Fakta: I urørt skov og anden biodiversitetsskov har naturen førsteprioritet. Det her er tilladt og forbudt, når de er udlagt

Forbudt i urørt skov:

 • Skovdrift
 • Fjernelse af træer og dødt ved

 

Tilladt i urørt skov:

 • Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik
 • Friluftsliv for borgerne
 • Bekæmpelse af invasive arter
 • Fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko
 • Jagt og fiskeri

Anden biodiversitetsskov

 • Der må gerne være en træproduktion i anden biodiversitetsskov, men hovedformålet på arealet er biodiversitet.
 • Der efterlades minimum 15 ældre træer pr. ha til naturligt henfald og død
 • Dødt træ fjernes ikke
 • Friluftsliv, jagt og fiskeri, bekæmpelse af invasive arter med videre er tilladt lige som i en urørt skov

 

Yderligere oplysninger:

Skovrider Søren Friese, tlf. 30 94 62 37, e-mail: Obfuscated Email