Den nordjyske natur får endnu mere plads

12-09-2018

Skagen Klitplantage og Rold Skov er et par af de steder, hvor naturen fremover får førsteprioritet. I fremtiden bliver de nemlig udlagt som urørt skov. Det giver liv til sjældne arter og en vildere naturoplevelse for nordjyderne.

Nordjylland rummer nogle af Danmarks største sammenhængende naturområder, der med tiden bliver endnu vildere. Det ligger nu fast, efter Aftalepartierne bag Naturpakken har offentliggjort, hvor i landet danskerne kan se frem til ny urørt og anden biodiversitetsskov.

I Nordjylland udpeges der i alt seks skove på i alt 2.500 hektar, der svarer til omkring 3.500 fodboldbaner. Det er især skagboerne og læsøboerne, som kan se frem til mere vild natur i deres klitplantager. Naturen bliver desuden vildere i Svinkløv Klitplantage, Rold Skov, Skindbjerglund og på Livø i Limfjorden.

- Den storslåede natur fylder allerede meget i det nordjyske. Uanset om man besøger de store øde klitplantager eller går en tur i Rold Skovs lyngbakker. Med udpegningerne får naturen endnu mere plads at boltre sig på i fremtiden. I første omgang skaber vi i flere af skovene mere plads til danske træarter som skovfyr og birk og blomstrende buske - til gavn for blandt andet insekter og svampe og alle os andre, der nyder en tur i naturen, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.  


På landsplan udlægges der 13.800 hektar skov til biodiversitetsformål i 45 forskellige skove i det meste af Danmark, hvor størstedelen udlægges over de næste otte år. Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt skov og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar i alt.

De endelige udpegninger af ny vild natur betyder ikke, at der er adgang forbudt. Som altid er der fri adgang i døgnets 24 timer på statens arealer, og det vil forsat være muligt at lave friluftsaktiviteter.

 

Fakta: Så mange hektar er der udpeget i Nordjylland

Skov

Hektar

Livø

67

Læsø Klitplantage

749

Rold Skov

297

Skagen Klitplantage

858

Skindbjerglund

42

Svinkløv Klitplantage

498

I alt

2.511

 

Fakta: I urørt skov og anden biodiversitetsskov har naturen førsteprioritet. Det her er tilladt og forbudt, når de er udlagt

 

Forbudt i urørt skov:

 • Skovdrift
 • Fjernelse af træer og dødt ved

 

Tilladt i urørt skov:

 • Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik
 • Friluftsliv for borgerne
 • Bekæmpelse af invasive arter
 • Fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko
 • Jagt og fiskeri

Anden biodiversitetsskov

 • Der må gerne være en træproduktion i anden biodiversitetsskov, men hovedformålet på arealet er biodiversitet.
 • Der efterlades minimum 15 ældre træer pr. ha til naturligt henfald og død
 • Dødt træ fjernes ikke
 • Friluftsliv, jagt og fiskeri, bekæmpelse af invasive arter med videre er tilladt lige som i en urørt skov

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jakob Møller Volf, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9133 4794, e-mail: Obfuscated Email

Kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen, tlf.: 4128 1406, e-mail: Obfuscated Email