Ekstraordinære trærydninger på Råbjerg Hede

27-09-2018

I regi af et LIFE-projekt skal der foretages omfattende trærydninger på Hulsig Hede, Råbjerg Hede og ved Råbjerg Mile.

Nåletræer, primært contorta- og bjergfyr, er i stor vækst på de pågældende arealer, og store dele af heden er i akut fare for overgroning med risiko for, at klitheden plante-, insekt- og dyreliv vil undergå uoprettelige skader.

Derfor har Naturstyrelsen og Frederikshavns Kommune ansøgt EU om, indenfor rammerne af LIFE projektet, at foretage supplerende rydninger af nåletræ på yderligere cirka 400 ha. privatejede arealer.

Vi forventer at  iværksætte trærydningen primo 2019. Disse ekstraordinære rydninger vil, sammen med de planlagte og allerede færdiggjorte rydninger, resultere i, at ca. 1.000 ha. hedearealer på Råbjerg Hede vest-sydvest for Råbjerg Mile kommer til at fremstå som arealer, hvor al uønsket nåletræsopvækst er ryddet

 

Tilgroning af hedefladerne på Hulsig Hede