Flere bænke i Vestskoven

28-09-2018

Flere bænke i Vestskoven – men hvor?
Det er dejligt at tage på tur i Vestskoven, og det er fantastisk at se, hvor mange der bruger skoven til alle mulige forskellige aktiviteter. Lige nu er der eksempelvis svampe alle steder, ligesom hegnene bugner af frugter, og samtidig kommer en masse trækfugle, der har opdaget Vestskoven som et godt sted at få fyldt maverne, inden de trækker videre. Derfor kan man se masser af mennesker med kurve og poser eller kikkerter og fuglebøger, der er ude og samle ind og kigge og lytte.

Hvor synes du, at der mangler en bænk?

Henrik Jørgensen fra Naturcenter Herstedhøje fortæller, at han tit bliver stoppet ude i skoven for at få gode tips til, hvor de gode steder er, ligesom mange søger råd hos ham på Naturcenter Herstedhøje. Men lige så tit Henrik Jørgensen får stillet spørgsmålet om de gode samlesteder eller fuglelokaliteter, lige så tit dukker ønsket op om et godt sted at side lidt ned.

Henrik Jørgensen forklarer, at ”Ofte spørger gæsterne til, hvorfor der ikke er et godt sted at sidde på en bænk og nyde en udsigt eller studere og sortere den indsamlede høst, nyde solen, lytte til fuglene og meget andet. Vi kan derfor tydeligt mærke, at det er et stort ønske hos mange, at der kommer flere bænke i skoven!”

Henrik Jørgensen kan derfor glæde de mange ved at oplyse, at ”Naturstyrelsen har valgt at imødekomme ønskerne ved at opsætte en håndfuld bænke i Vestskoven, men så melder spørgsmålet sig selvfølgelig straks: Hvor vil du gerne have, at vi opstiller en bænk i Vestskoven?”

Skal det være ved den gode udsigt? Skal det være hvor der er ly og læ? Vil bænken stå bedst der, hvor solens stråler varmer mest, eller vil du hellere have en bænk der, hvor der er skygge og svalt?

Henrik jørgensen fra Naturstyrelsen opfordrer dig derfor til at komme med dit gode forslag, så bænkene kommer til at stå på de helt rigtige steder.

Forslagene kan du sende til Obfuscated Email eller aflever på Naturcenter Herstedhøje, hvor du kan lægge dit forslag i postkassen inde på centeret.

Forslag skal være indsendt eller afleveret senest den 21.oktober 2018.