Naturstyrelsen skyder genvej til overdrev.

17-09-2018

Overdrev er en af de naturtyper der har været i kraftig tilbagegang. Det kan tage årtier at skabe overdrev ud fra dyrkede marker, men nu forsøger Naturstyrelsen Søhøjlandet at skyde genvej.

Mange arter af sommerfugle trives på de solbeskinnede overdrev, her er det brun pletvinge, der ellers mangler levesteder. Foto: Ida Marquardtsen

Overdrev er åbne områder med græs og urter der græsses af husdyr uden tilførsel af gødning.  Typisk ligger de på bakket terræn og sandede jorder.  Her er tilknyttet en lang række sjældne og truede dyr og planter der er gået stærkt tilbage i takt med at deres levesteder er forsvundet. 

Det er meget hurtigt at ødelægge et overdrev, blot nogle sække kunstgødning og et år med dyrkning og det er fuldstændig forandret. Heldigvis er overdrev beskyttet og må ikke længere opdyrkes eller gødskes. Det tager rigtig mange år at lave et nyt overdrev fordi man skal vente på at planter og dyr indfinder sig på arealet. Processen med at skabe et overdrev kan imidlertid speedes op med den rette drift og pleje af arealet.

For at komme sommerfugle, græshopper og blomster i møde er Naturstyrelsen nu i gang med at forsøge at speede processen op i skovrejsningsområder i bl.a. Anebjerg ved Skanderborg og Himmerig Skov ved Hinnerup. Her gør vi det, at vi har dyrket korn i 2 år uden at tilføre gødning for at fjerne gødningsoverskuddet i jorden. Derpå harver vi jorden og sår en blanding af frø fra typiske overdrevsplanter, f.eks. tjærenellike, blåmunke, blåhat og vellugtende gulaks. Frøene er alle danske og høstet på bl.a. gravhøje hvor overdrevsvegetationen har klaret sig udenfor ploven og gødningssprederens rækkevidde.

Målet er i løbet af få år at omdanne tidligere landbrugsarealer til overdrevsnatur. Det vil blive landskabeligt smukt og blive et levested for arter af plante og dyr der hører hjemme på overdrevet.  

 Overdrev er ikke skov, men i forbindelse med planlægning af skovrejsningsområder er det tilsvarende vigtigt at sikre levesteder for sjældne og truede arter som er tilknyttet lysåbne arealer, som det er at skabe mere skov.