Hør om urørt og anden biodiversitetsskov hos Naturstyrelsen Hovedstaden

25-09-2018

Indbydelse til fire ture hos Naturstyrelsen Hovedstaden

 

Naturstyrelsen indbyder til et offentligt møde, hvor styrelsen vil orientere om, hvilke ændringer det vil medføre, at Charlottenlund skov, Pinseskoven, Rude skov og Jægersborg Hegn m.m. er udpeget til urørt skov eller  anden biodiversitetsskov.

 ”Udpegning som urørt skov eller anden biodiversitetsskov betyder, at besøgende i fremtiden kan opleve en vildere natur og samtidig nyde friluftslivet”, fortæller Skovrider Hans Henrik Christensen fra Naturstyrelsen.

 Skovene er udpeget for at sikre og forbedre biodiversiteten. Formålet med mødet er at informere om vilkår og fremtid for de udpegede skove. Selvom skovene er udpeget til urørt eller anden biodiversitetsskov, så vil der forsat blive fældet træer i den kommende tid, men under nogle lempelige vilkår der sikre naturen. Input og dialog med deltager vil indgår i planlægning af den fremtidige forvaltning.

De fire ture 

Skov                          Mødetidspunkt                              Mødested
Pinseskoven Fredag den 5. oktober 2018
kl. 17.00 – kl. 18.30 

Port ind til Kalvebod Fælled i vestlig ende af
Frieslandsvej, 2770 Tårnby. 

 

Chalottenlund skov Mandag den 8. oktober 2018
kl. 17.00 – kl. 18.30

Ved det gamle Danmarks Akvarium
Kavalergården 1 2920 Charlottenlund.

 

Jægersborg hegn m.m. Tirsdag den 9. oktober 2018
kl. 17.00 – kl. 18.30 

Krydset mellem Skodsborgvej og Stampevej
i Nærum 

 

Rude skov

Onsdag den 10. oktober 2018 
kl. 17.00 – kl. 18.30 

 

Ved p-plads langs Hørsholm Kongevej ved Agersø

 

Mødet vil finde sted som en skovtur/ekskursion til fods ledet af den lokale skovfoged og ventes at vare 1,5 timer.

I alt udlægges der over de kommende 50 år 13.800 hektar i 45 forskellige skove i det meste af Danmark. Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar.