Nordsjælland får Danmarks største vilde skov

12-09-2018

Gribskov bliver det største sammenhængende område i Danmark med urørt skov. Det sker som en del af Naturpakken, hvor regeringen og Dansk Folkeparti i dag har sat navne på Danmarks kommende skove med biodiversitet som førsteprioritet.

Gribskov er en af landets største og ældste skove. Og fremover kan den også beskrives, som Danmarks største vilde skov. Det ligger nu fast, efter Aftalepartierne bag Naturpakken har offentliggjort, hvor danskerne kan se frem til ny urørt skov og anden biodiversitetsskov. Her fylder de nordsjællandske skove en del på landkortet.

I Nordsjælland er der i alt udpeget over 7.000 hektar skov til biodiversitetsformål, hvilket svarer til knap 10.000 fodboldbaner. Udpegningen omfatter her 11 skovområder, hvor Gribskov står for hovedparten. Naturen bliver desuden vildere i Farumskovene, Arresødal Skov, Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn, Gurre Vang og Horserød Hegn, Nejede Vesterskov, Store Dyrehave, Tisvilde Hegn, Charlottenlund Skov, Jægersborg Hegn og Rude Skov.

- I Nordsjælland er der allerede udlagt en del urørt skov, men det er mindre områder, der ligger spredt. Med de nye udpegninger får vi urørt skov i større sammenhængende områder, som kan give folk en helt ny og vildere naturoplevelse. Især Gribskov bliver et fristed for særlige arter af fugle, insekter og svampe og alle os andre, der vil elske at gå på opdagelse i den vildere skov med døde og døende træer fulde af liv, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Udpegningerne er den største indsats for biodiversiteten i de danske skove nogensinde.
På landsplan udlægges der 13.800 hektar skov til biodiversitetsformål i 45 forskellige skove i det meste af Danmark, hvor størstedelen udlægges over de næste otte år. Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt skov og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar.

De endelige udpegninger af ny vild natur betyder ikke, at der er adgang forbudt. Som altid er der fri adgang i døgnets 24 timer på statens arealer, og det vil forsat være muligt at lave friluftsaktiviteter.

 

Fakta: Så mange hektar er der udpeget i Nordsjælland

Skov

Hektar

Arresødal Skov

51

Charlottenlund Skov

61

Farumskovene

1.122

Gribskov

2.937

Gurre Vang og Horserød Hegn

97

Hellebæk, Teglstrup Hegn

476

Jægersborg Hegn m.fl.

508

Nejede Vesterskov

59

Rude Skov

317

Store Dyrehave

110

Tisvilde Hegn

1.635

I alt

7.373

 

Fakta: I urørt skov og anden biodiversitetsskov har naturen førsteprioritet. Dette er tilladt og forbudt, når de er udlagt

Forbudt i urørt skov:

 • Skovdrift
 • Fjernelse af træer og dødt ved

Tilladt i urørt skov:

 • Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik
 • Friluftsliv for borgerne
 • Bekæmpelse af invasive arter
 • Fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko
 • Jagt og fiskeri

Anden biodiversitetsskov

 • Der må gerne være en træproduktion i anden biodiversitetsskov, men hovedformålet på arealet er biodiversitet.
 • Der efterlades minimum 15 ældre træer pr. ha til naturligt henfald og død
 • Dødt træ fjernes ikke
 • Friluftsliv, jagt og fiskeri, bekæmpelse af invasive arter med videre er tilladt lige som i en urørt skov

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jakob Møller Volf, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9133 4794, e-mail: Obfuscated Email

Kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen, tlf.: 4128 1406, e-mail: Obfuscated Email