Frivillige giver en hånd til nyopdaget gravhøj

25-09-2018

Der er mange måder at være frivillig i naturen på.

I lørdags var en flok geocachere ude og lave frivilligt arbejde i skoven. Det har de været her før, og i år var de med til at fjerne træer fra en gravhøj i Danstrup Vang. Gravhøjen er faktisk ny opdaget og derfor trængte den til lidt pleje. De frivillige geocachere brugte nogle timer på at fjerne de fældede træer fra gravhøjen.

Den blev opdaget sidste vinter, da der blev fældede træer i området. Det er et eksempel på, at vi stadigt finder nye uopdagede fortidsminder i vore skove. Ifølge museumsloven er alle synlige gravhøje automatisk fredet og dermed også denne høj.

Den har aldrig været udgravet så vi ved ikke hvad der er inde i den eller præcis hver gammel den er. Men vi kan se at det er en gravhøj, som ligger højt i terrænet og den er bygget af græstørv.

Når den ser sådan ud, er det typisk en gravhøj fra Bronzealderen, fra 1800 – 1000 f.Kr.
Det var overklassen der blev begravet i her. De blev de svøbt i et sovetæppe og lagt fuldt påklædt i kisten, sammen med smykker og våben, og æsker eller lerkar med mad. Kisten kunne være en udhulet egestamme eller være opbygget af flade sten.

Nederst bestod højen af en brolægning, der var afgrænset af en kæde af randsten. Selve højen var bygget af græstørv. Tørven var skåret i lige store stykker og bygget op i murerskifter, nøjagtigt som en murer bygger et hus af mursten. At kunne bygge en sådan høj har været et tegn på velstand for græs har været en vigtig ressource som foder for dyr. Så har man råd til at bygge en høj, signalerer man rigdom og magt.

Bronzealderhøje ligger ofte synligt i landskabet så man har vist sin magt og styrke på denne måde.
Efter 1000 år ændredes gravskikken og de døde blev herefter brændt, og urnen med de brændte knogler blev lagt ind i siderne på de oprindelige gravhøje.

Læs mere om at være frivillig i naturen