Syd- og Sønderjylland får otte nye vilde skove

12-09-2018

Stagsrode, Pamhule og Gråsten Dyrehave er nogle af de skove, hvor hele eller dele af skovene i dag er blevet udpeget som kommende urørt skov og anden biodiversitetsskov i Syd- og Sønderjylland. I alt bliver knap 1000 hektar syd- og sønderjyske skove vildere i fremtiden. Det svarer cirka til størrelsen på Mandø.

Aftalepartierne bag Naturpakken har i dag offentliggjort, hvor i landet danskerne kan se frem til ny urørt og anden biodiversitetsskov. I alt bliver 13.800 hektar fordelt på 45 skove rundt om i Danmark vildere. Otte af dem ligger i det syd- og sønderjyske, som kan se frem til knap 1000 hektar med en vildere naturoplevelse – det svarer til Mandø plus lidt ekstra. 

De otte skove, hvor hele eller dele af dem på sigt overgår til vildere skov er Augustenborg Skov, Draved Skov, Gråsten Dyrehave, Lindet Skov, Pamhule Skov, Stagsrode Skov, Søgård Skov og Sønder Stenderup Nørreskov.

Stagsrode Skov tæt ved Vejle er den skov, hvor der er udpeget flest hektar med 198. Dernæst kommer Sønder Stenderup Nørreskov tæt ved Kolding med 192 hektar og Lindet Skov ved Gram med 171 hektar.

Allerede inden for de næste otte år vil skovdriften i størstedelen af de udpegede skov helt ophøre, så døde og døende træer bliver liggende til gavn for en lang række dyr og planter. Udpegninger er den største indsats for biodiversiteten i de danske skove nogensinde.

Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar i alt.

Fakta: Så mange hektar er der udpeget i Syd- og Sønderjylland

Skov

Hektar

Augustenborg Skov

15

Draved Skov

35

Gråsten Dyrehave

85

Lindet Skov

171

Pamhule Skov

101

Stagsrode Skov

198

Søgård Skov

152

Sønder Stenderup Nørreskov

192

I alt

949

 

Fakta: I urørt skov og anden biodiversitetsskov har naturen førsteprioritet. Det her er tilladt og forbudt, når de er udlagt

Forbudt i urørt skov:

 •         Skovdrift
 •         Fjernelse af træer og dødt ved

 Tilladt i urørt skov:

 •         Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik
 •         Friluftsliv for borgerne
 •         Bekæmpelse af invasive arter
 •         Fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko
 •         Jagt og fiskeri

Anden biodiversitetsskov

 •         Der må gerne være en træproduktion i anden biodiversitetsskov, men hovedformålet på arealet er biodiversitet.
 •         Der efterlades minimum 15 ældre træer pr. ha til naturligt henfald og død
 •         Dødt træ fjernes ikke
 •         Friluftsliv, jagt og fiskeri, bekæmpelse af invasive arter med videre er tilladt lige som i en urørt skov

 

Yderligere oplysninger:

Om Stagsrode og Sønder Stenderup Nørreskov: Skovrider Inken Breum Larsen, tlf.

Om Draved Skov og Lindet Skov: Skovrider Bent Rasmussen, tlf.

Om Augustenborg Skov, Gråsten Dyrehave, Pamhule Skov og Søgård Skov: Skovrider Inge Gillesberg, tlf.