Trækstien er slået!

10-09-2018

Trækstien fra Kongens Bro til Silkeborg giver flotte naturoplevelser – hvis man kan færdes på den for vand og høje planter. Vandet er lavt i år og nu har Naturstyrelsen fået plantevæksten slået, så tag ud og gå en tur.

 Trækstien langs Gudenå stammer tilbage fra 1800 tallet, dengang pramsejladsen var på sit højeste.

I dag ejes den af Naturstyrelsen, men vi må erkende at færdslen på den er vanskelig i perioder med højvande.  Det har så ikke været tilfældet i år, men så vokser græs og urter op, og giver fornemmelsen af at færdes i en urskov.  Men netop den lave vandstand i år har gjort det muligt at komme ud og slå plantevæksten. Det er først sket med maskine, netop beregnet til sådanne steder, og derpå færdiggjort med kratrydder.

Stien er nu ryddet, og man kan færdes på den hele vejen bare i almindlige støvler, bortset fra ved Porskær hvor man må op på Allinggårdvej. Så ingen undskyldning tag ud og oplev planter og dyr ved Danmarks længste å.