Vild natur på størrelse med Sejerø kommer til Sjælland, Falster og Møn

12-09-2018

Vest- og midtsjællændere, amagerkanere, falstringer og mønboere kan se frem til at få mere vild natur tæt på i fremtiden. Klinteskoven, Bidstrupskoven og Pinseskoven er nemlig nogle af de skove, som i dag er blevet udpeget som kommende urørt skov og anden biodiversitetsskov. I alt bliver 1.225 hektar skove på Vest- og Midtsjælland, Falster, Møn og Amager vildere.

Aftalepartierne bag Naturpakken har i dag offentliggjort, hvor i landet danskerne kan se frem til ny urørt skov og anden biodiversitetsskov. I alt bliver 13.800 hektar fordelt på 45 skove rundt om i Danmark vildere. Syv af dem ligger enten på Amager, Falster, Møn eller Sjælland. I alt er der blevet udpeget 1.225 hektar med en vildere naturoplevelse – det svarer cirka til Sejerø. 

De syv skove, hvor der på sigt skal overgå til vildere skov er Bidstrupskovene, Boserup Skov, Halsskov Vænge, Klinteskoven, Myrdeskov, Pinseskoven og Ulvshale Skov.

Bidstrupskovene tæt ved Lejre bliver den klart største vilde skov på Midtsjælland med 614 hektar. Dernæst kommer Boserup Skov ved Roskilde med 195 hektar og Pinseskoven på Amager med 178 hektar.

Allerede inden for de næste otte år vil skovdriften i størstedelen af de udpegede skov helt ophøre, så døde og døende træer bliver liggende til gavn for en lang række dyr og planter. Udpegningerne er den største indsats for biodiversiteten i de danske skove nogensinde.

Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar i alt.

Fakta: Så mange hektar er der udpeget til vildere skov på Amager, Falster, Møn og Vest- og Midtsjælland

Skov

Hektar

Bidstrupskovene

614

Boserup Skov

195

Halsskov Vænge

5

Klinteskoven

164

Myrdeskov

56

Pinseskoven

178

Ulvshale Skov

14

I alt

1.226

 

Fakta: I urørt skov og anden biodiversitetsskov har naturen førsteprioritet. Det her er tilladt og forbudt, når de er udlagt

Forbudt i urørt skov:

 • Skovdrift
 • Fjernelse af træer og dødt ved

 

Tilladt i urørt skov:

 • Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik
 • Friluftsliv for borgerne
 • Bekæmpelse af invasive arter
 • Fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko
 • Jagt og fiskeri

Anden biodiversitetsskov

 • Der må gerne være en træproduktion i anden biodiversitetsskov, men hovedformålet på arealet er biodiversitet.
 • Der efterlades minimum 15 ældre træer pr. ha til naturligt henfald og død
 • Dødt træ fjernes ikke
 • Friluftsliv, jagt og fiskeri, bekæmpelse af invasive arter med videre er tilladt lige som i en urørt skov

 

Yderligere oplysninger:

Om Bidstrupskovene, Boserup Skov og Myrdeskov: Skovrider Jens Peter Simonsen, tlf. 23 23 37 65, mail: Obfuscated Email

Om Halsskov Vænge, Klinteskoven og Ulshale Skov: Skovrider Claus Jespersen, tlf. 22 49 65 75, mail: Obfuscated Email

Om Pinseskoven: Skovrider Hans Henrik Christensen, tlf. 40 44 00 16, mail: Obfuscated Email.