4 år og 6 flyvefærdige unger

07-09-2018

Ynglesucces for havørneparret i Ulkerup Skov.

Flyvende havørne over Hov Vig. Foto: Dennis Olsen

Odsherreds første havørnepar har indtil nu fået seks unger på vingerne fra deres hidtige rede i en stor gammel bøg i Ulkerup Skov. 

Bøgetræet var allerede gået ud da ørnene for fire år siden startede med at lave reden, så det var kun et spørgsmål om tid inden træet enten knækkede eller væltede. Det kraftige blæsevejr i starten af august fik derfor træet til at vælte. 

Årets 2 unger var heldigvis fløjet af reden, så der skete ikke noget med dem. Det er ingen "katastrofe" for ørnene at redetræet er væltet. De finder hurtigt et nyt træ, og når de har besluttet sig for, hvor det skal være, vil de i løbet af kort tid, måske bare 14 dage, have bygget en ny rede. Det vil formentlig ske i løbet af efteråret eller først på vinteren.

Det bliver spændende at se hvor det bliver. Vi håber, de igen vælger et sted hvor man kan følge dem uden at forstyrre.

Årets unger og de to gamle ørne kan i øjeblikket dagligt opleves i fuglereservatet Hov Vig, hvor de nyder godt af de mange fugle og fisk der er i området.

Læs mere om Hov Vig