”Århundredets mulighed” udnyttes!

11-09-2018

Sommeren er forbi og efteråret står for døren. Nu er det tid til at genoptage aktiviteterne i LIFE-projektet på Grenen.

Vi har gennem hele sommeren være begunstiget af varmt og tørt vejr. Det har betydet, at vi nu kan udføre aktiviteter i områder, der ellers normalt er for fugtige til, at vi kan indsætte maskiner uden at forårsage store terrænskader. Vi har så at sige fået ”Århundredets Mulighed” for at rydde og især at udtransportere træ. Vi har igangsat arbejde med trærydning i den nordligste del af projektområdet mellem Radarstationen og Det Grå Fyr i området, hvor Grenensporet går fra nord mod syd. Det er nu muligt for skovarbejdere at bevæge sig ind i området for at fælde træer, uden først at skulle iføre sig vaders. Den efterfølgende udtransport af det fældede træ foregår med en skovbrugs-udkørselsmaskine monteret med tvillinghjul. Da den i forvejen har 8 hjul, kører den nu i området på 16 hjul. Det giver et utroligt lavt marktryk og dermed minimale skader på terræn. Trykket er væsentligt lavere end det tryk, man som et menneske afsætter med sin fod, når man vandrer i området.

Fældning og udtransport af træer fra de mest fugtfølsomme arealer har i øjeblikket 1. prioritet. Derefter er det udkørsel af de tidligere fældede, røde træer der står på dagsordenen. Vi vil prioritere udkørsel af ”de røde træer” fra de fugtigste områder højest, og derefter rydde, så jægerne på Grenen kan få fri bevægelighed i den tilstundende jagtsæson. De udkørte, røde træstakke langs med Batterivej, Bøjlevejen og Fyrvej bliver hugget til flis i løbet af efteråret og vinteren. Stakkene med friskfældet træ vil sandsynligvis først blive hugget i løbet foråret 2019.

Forandringerne på Grenen skrider frem!