Baggrund for Naturstyrelsens tilladelse til O-løb i Stråsø

04-04-2019

Læs her om Naturstyrelsens tilladelse til orienteringsløbet ”Påskeløbet” i Stråsø Komplekset.

Naturstyrelsen har givet tilladelse til, at orienteringsløbet ”Påskeløbet” kan afvikles i Stråsø Komplekset. Stråsø er et meget stort statsligt naturområde, der potentielt kan være et yngleområde for ulve. Derfor har Naturstyrelsen lavet en grundig vurdering af, hvordan løbet kunne afvikles bedst muligt under hensyn til potentielt ynglende ulve.

Vi har været i en god dialog med arrangørerne af løbet, og fundet en model, som både giver løberne et godt løb, og som tager de fornødne hensyn til eventuelt ynglende ulve. Der er tale om et meget stort naturområde. Stråsø-området er på i alt 5.200 hektar, hvor løbet er afgrænset til cirka 1.200 hektar ud af dem, siger skovrider Poul Ravnsbæk.

Det er meget lidt sandsynligt, at løberne møder en ulv på deres vej, da ulven er et sky dyr. Løbet foregår netop kun i en del af naturområdet, så eventuelle ulve kan være i fred og ro et andet sted.  Risikoen for et ulveangreb på mennesker i Danmark er meget lille.

Kontaktinfo: Skovrider Poul Ravnsbæk, tlf. 20 30 43 40.