Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

10-04-2019

Der afholdes ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner den 9. maj 2019 kl. 19:00 på Naturcenter Harrild Hede

Derr afholdes ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner torsdag den 09. maj 2019 kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

Efter generalforsamlingen vil Hans Jørgen Degn fra Ringkøbing fortælle om de jyske heder. Han har netop skrevet en bog om de jyske heder.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.

Forslag skal sendes på følgende mail: Obfuscated Email

Obfuscated Email5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen er:

Benny Pedersen (Modtager genvalg)

Ellen Hansen (Modtager genvalg)

Katrine Bang Hauberg (Modtager ikke genvalg)

På valg som suppleanter:

Kristina Bech Jørgensen (Modtager genvalg)

Karl Risbjerg (Modtager genvalg)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg til revisor er Niels Peter Brøgger (Modtager genvalg)

8. Evt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Harrild Hedes Venner.

 

Torben Bøgeskov

Naturcenterleder, naturvejleder