Fyrretræer viger for overdrev

05-04-2019

Træer og buske lukker sig om planterne på overdrevene, medmindre man gør noget ved det.

Naturpleje - det er præcis hvad Naturstyrelsen udfører lige nu på et mindre areal i Mols Bjerge ved Toggerbo. Her har et naturområde langsomt ændret karakter fra helt lav vegetation til høj og tæt krat med enkelte dominante træer.

De lysåbne arealer kaldes overdrev og er karakteriseret ved, at planterne er tilpasset græsning og tørre veldrænede jorde.

Arealet er udpeget som et af mange områder i Mols Bjerge, som vi skal passe særligt godt på. Gennem de sidste 15 - 20 år har området ikke været plejet , hvorfor det stille og roligt har udviklet sig til et tæt krat med især tornede buske og enkelte træer. Derfor vil Naturstyrelsen nu i første om gang fælde de træer, som ikke hører hjemme på et overdrev. Dernæst bliver der etableret et hegn til græssende dyr. Dyrene skal kun gå på arealet i det sene efterår. Der vil som hidtil være adgang til arealet hele året.

Den indledende operation med fældning af fyrretræerne er ovre på et par dage. 

 

Fyrretræer har vokset sig store på overdrevet og skygger nu urtene væk.

 

Træer og buske står tæt på det tidligere så fine åbne areal.

Læs mere om Mols Bjerge og naturtypen overdrev.