Mere vand i Vestskoven

08-04-2019

Vestskoven fyldte i 2017 50 år. I den forbindelse blev alle inviteret til at komme med forslag til, hvad ”Vestskovens Fødselsdagsgave” kunne være. Blandt de mange gode forslag var blandt ønsker om, at der skulle etableres flere vådområder i Vestskoven og dermed skabe flere levesteder for dyr og planter og samtidig øget variation i landskabet.

Vandhuller kan give masse af natur og spændende oplevelser

”Projektet med at grave et antal søer blev udvalgt som et af flere af de ca. 200 forslag, der indkom fra borgere, brugere og organisationer. Dommerkomiteen, som blev nedsat til at vurdere ønskerne, samt Naturstyrelsens brugerråd anbefalede mere vand i Vestskoven, og nu er der fundet midler til projektet ligesom de nødvendige tilladelser er i indhentet.

Blandt andet har Albertslund Kommune, gennem den lokale Naturgruppe, givet et tilskud til projektet, så der er således bred opbakning blandt de lokale interessenter for projektet!” fortæller skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen.

 

De to søområder får dels et naturformål ved at kunne give husly for en masse vanddyr og padder og dels et oplevelsesformål ved at skabe større variation i landskabet til glæde for publikum.

Naturstyrelsen har derfor sammen med Amphi Consult designet 4 nye vandhuller, og de kommer til at ligge i to grupper tæt på Herstedøster.

To af vandhullerne bliver gravet lige op ad Herstedhøje syd for højfoden.

Her er der lunt med masser af sol fra syd og læ fra højen mod nord og vest, så søerne vil helt sikkert blive attraktive for masser af frøer, salamandre og insekter.

De to andre vandhuller kommer til at ligge lige øst for Lilleskolen i Herstedøster, og også her er der lys og læ til glæde for dyrene. Området hedder endda Bymosen, hvilket er et godt tegn på, at her bør der igen komme mere vand.

 

Borgmester Steen Christiansen fra Albertslund Kommune ser udover naturgevinsten også muligheder i, at mange af de besøgende skoleklasser på Naturcenter Herstedhøje fremover vil kunne bruge søerne til vandhulsundersøgelser og anden undervisning. ”Vi ved, at udeundervisning fremmer både elevernes indlæring, motorik, naturforståelse og ikke mindst sociale kompetencer, så det, at der nu kommer endnu flere muligheder, kan vi alle kun være glade for!” udtaler Steen Christiansen.

 

Arbejdet med at grave søerne starter før påske og forventes at være færdigt i maj måned.