Naturoplevelser for hele familien i påskeferien

11-04-2019

Tag familie og venner med ud i naturen i påskeferien og oplev de nyeste tiltag indenfor naturgenopretning og friluftsliv

Udsigtsplatformen i Sårup, Tved Plantage.

Kom ud i naturen, nyd vejret og oplev nogle af Naturstyrelsen Thys nyeste tiltag i påskeferien. Vi giver her fem gode ideer til naturoplevelser for hele familien i påskeferien.

Den nye fugleø på Agger Tange

Danmarks nye ø kan bedst opleves fra området ved p-pladsen ved krydset ved Lange Mole Vej og Aggervej. Den nye ø var indtil 1. april en halvø. Øen blev skabt ved at fjerne forbindelsen til land og udjævne den eksisterende del af øen. Det overskydende materiale er brugt til at udvide øen i nordlig retning. Formålet ved at skabe øen var at give særligt ternerne en god ynglelokalitet. Så send gerne billeder til Obfuscated Email, hvis der observeres ynglende terner på øen. Læs mere om projektet her.

Genslyngende vandløb og lukkede grøfter i Hanstholm Vildtreservat Hanstholm

Vildtreservatet byder altid på en flot udsigt, men fornyligt er naturen i reservatet blevet vådere. Foruden krondyr og traner, kan man med en god kikkert fra udsigtsplatformen i Sårup opleve de seneste tiltag med genskabelse af den naturlige hydrologi i området. Naturstyrelsen Thy har genslynget vandløb og lukket grøfter i området. Genslygningen omkring udsigtsplatformen i Sårup kan ses på dette kortLæs mere om projektet her.

Sandets magi i Svinkløv

Naturstyrelsen Thy har i de sidste par år fjernet rynket rose på flere arealer i hele Thy og ved Svinkløv Plantage. Rynket rose en invasiv art, der udkonkurrer det naturlige planteliv i klitterne. Naturstyrelsen Thy har i 2017 og 2018 fjernet 14.500 kvm rynket rose i området nord for Svinkløv Plantage, bl.a. ved udløbet af Sletteå. Tag på oplevelse i de tidligere områder med rynket rose, se hvilke planter der nu indvandrer i det blotlagte sand, og se efter dyrespor i sandet. Læs mere om projektet her. Læs mere om projektet her.

Indvielse af Trailhead Slettestrand skærtorsdag i påsken

Åbningen af Trailhead Slettestrand fejres torsdag d. 18. april fra kl. 14 med taler, børne MTB-løb, pandekager over bål samt kaffe og kage ved den nyetablerede bålhytte. Trailhead Slettestrand er et partnerskab mellem Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune. Det samler de adgangsmæssige muligheder i området til mere klare og entydige ”indgange” til friluftsmulighederne. Projektet bygger videre på et tidligere initiativ med synliggørelse af oplevelsesmuligheder, bl.a. skiltning og nye kort. Læs mere om projektet her.

Den nyrenoverede naturlegeplads i Rønhede Plantage

Naturlegepladsen i Rønhede Plantage fik et løft i starten året. Legepladsen er nu forsynet med en tarzanbane til glæde for børn og barnlige sjæle. Læs mere om projektet her.

Kontakt

Nanna Søndergård Pedersen

Naturmedarbejder

Kontakt

Thomas Wessel Fyhn

Skovfoged