Nu plantes bynær skov ved Snedsted

02-04-2019

Børn fra Snedsted Skole tager de første spadestik til den nye statsskov Korsgaard Skov den 5. april 2019 kl. 9:30

Arkivbillede fra 2016 da 150 børn fra Hannæs-Østerild Skole og Børnehave hjalp til med at rejse ny erstatningsskov ved Tømmerby.

Den nye skov lige nordøst for Snedsted realiseres i de kommende uger. Skoven bliver på 23 ha og etableres som erstatningsskov for Det nationale testcenter for store Vindmøller i Østerild.

På det offentlige møde i Snedstedhallen i februar fik vi en masse gode ideer fra borgerne, og et flot repræsentativt lokalt skovlaug blev valgt for området. Sammen har vi arbejdet videre med skovens opbygning og indretning og nu realiseres planerne,

fortæller skovfoged Jacob Alstrup Aalborg, Naturstyrelsen Thy.

Tilplantningen markeres med et stort plantearrangement fredag den 5. april kl. 9:30. Mødested er ved Midholmvej nr. 23. Alle er velkomne.

Her vil børn fra mellemtrinnet på Snedsted Skole plante de første træer i en lille birkelund, hvorefter Naturstyrelsens skoventreprenør tager over med plantemaskine, så hele området forhåbentlig kan være tilplantet sidst på foråret.

Den nye skov vil blive omkranset af blomstrende skovbryn og få åbne naturarealer med overdrev omkring områdets gravhøje. Senere fritlægges den rørlagte bæk gennem skoven og der etableres en lille sø. Det bliver god adgang til skoven ad skovveje og stier. De først år er det nødvendigt at hegne omkring de små planter for at beskytte dem mod vildtbid.

På det offentlige møde blev de 40 fremmødte enige om at navngive skoven Korsgaard Skov efter navnet på den ejendom, hvorfra jorden er erhvervet til skovrejsning. Det fortæller om den store lokale opbakning til, at der nu i samarbejde med den tidligere ejer kan etableres en ny rekreativ skov tæt på byen til glæde for hele området,

udtaler skovrider Ditte Svendsen fra Naturstyrelsen Thy.

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider