Trailhead Slettestrand indvies skærtorsdag i påsken

08-04-2019

Åbningen af Trailhead Slettestrand fejres torsdag d. 18. april fra kl. 14 med taler, børne MTB-løb, pandekager over bål samt kaffe og kage ved den nyetablerede bålhytte

Den nyetablerede bålhytte i Svinkløv Plantage

Besøgende, turister og lokale brugere af det velbesøgte trailområde i Slettestrand, får fremover bedre faciliteter. Et såkaldt Trailhead er under etablering og indvies i påsken, til glæde for besøgende og gæster i området, som har efterspurgt netop bedre parkeringsforhold, skiltning m.v.

”Trailhead Slettestrand” er et partnerskab mellem Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune. Det samler de adgangsmæssige muligheder i området til mere klare og entydige ”indgange” til friluftsmulighederne. Projektet bygger videre på et tidligere initiativ med synliggørelse af oplevelsesmuligheder, bl.a. skiltning og nye kort,

fortæller skovfoged Thomas Wessel Fyhn fra Naturstyrelsen Thy og tilføjer:

Konkret er der ved at blive etableret en ny parkeringsplads ved Sletteåvej samt en udvidelse af den nuværende parkeringsplads ved Slettestrandvej. Desuden etableres overdækkede opholdsfaciliteter i form af en stor bålhytte med borde/bænke-sæt og bålplads, som skal understøtte skovgæsternes ophold i området. Der opstilles også kort- og informationstavler, der skal formidle og vise vej til de mange rekreative stier og ruter, som området er fyldt med.

Den fysiske placering sker på Naturstyrelsens areal i tilknytning til den eksisterende motionssti, samt umiddelbart op til starten på MTB-sporet i Svinkløv Plantage og ikke mindst naturfitnessbanen. Projektet er gennemført i samarbejde med ildsjæle fra lokalområdet ved Udvikling Han Herred, Naturstyrelsen Thy og Jammerbugt Kommune. Projektet er støttet af FLAG, SE Nyfors Vækstpulje, Lokale- og Anlægsfonden, Jammerbugt Kommunes Turistpulje og Naturstyrelsens Friluftspulje.

 

P-pladsen i skoven:

P-pladsen ved Slettestrandvej:

Kontakt

Thomas Wessel Fyhn

skovfoged