Genvækster af hybenrose bliver bekæmpet - lifeprojekt Hulsig Hede

30-08-2019

Hybenrosen er en rigtig "overlever"

Lige nu bekæmpes der hybenroser for fuld kraft. Det er især genvæksterne fra tidligere knusninger, der bekæmpes. Efter den første nedknusning af de udvoksede hybenroser, vil roserne straks igen skyde fra rodnettet, der er i stand til at opmagasinere store mængder næring. Derfor er det meget vigtigt, at bekæmpelsen af genvæksterne foretages fortløbende og uden pauser. Da hybenroserne er rigtigt gode ”overlevere”, skal genvæksterne bekæmpes flere gang årligt, hvis man skal gøre sig håb om succesfulde resultater. Gentagende bekæmpelse gennem flere år er nøglen til succes.

De grønne genvæksterne knuses med en radiostyret knuser, der kan køre i kuperet terræn uden af forvolde skade på jordbund. Genvæksterne producerer sukkerstoffer til planterne ved hjælp af fotosyntese. Når man tilstrækkeligt ofte afbryder denne proces ved at fjerne de grønne plantedele, afskæres hybenrosernes rodnet for sukkerstoffer, og de vil langsom blive udsultet. Genknusningen starter, når de grønne planter har nået en højde på ca. 10-15 cm.

På billedet ses udbredelsen af hybenroser ved Skiveren. De lysegrønne partier er genvæksten, der venter på knusning