Høslet i Småsøerne

09-08-2019

Du inviteres til høslet på Blomsterengen i Småsøerne onsdag d. 21. august mellem kl. 8 og 15.

Småsøerne hedder også Krogenlund Mose og ligger mellem Bastrup Sø og Buresø og mellem Ganløse Eged og Krogenlund Skov.

Stedet er en af Danmarks fineste blomsterlokaliteter med mange sjældne og fredede arter. Det er det, der hedder et ekstremrigkær. For eksempel kan man se orkidéerne Majgøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt. Der er også Melet kodriver og en mængde andre forskellige græsser og urter. Selve området er fredet og beskyttet.

Et af de store problemer med blomsterenge er, at de af sig selv gror til kratskov, hvis de ikke bliver afgræsset eller slået. Samtidig skal afgræsningen og slåningen ske på en særlig måde, så det fremmer de sjældne blomster.

Det er Naturstyrelsen, der forvalter området.

På dagen slår vi med le og slæber høet ud. Efter slættet kommer Gallowaykvæg ind og græsser det af. Vi har også brændt en del området. Plejen gør, at blomsterengen bliver endnu bedre med flere sjældne planter og insekter.

Frivillige hjælpere er meget velkomne til at deltage. Man må gerne tage sin egen le med, men ellers har vi skarpe leer til alle og undervisning i at bruge dem til nybegyndere. Det er fra kl. 8-15, og man må gerne komme blot noget af tiden. Naturstyrelsen byder på en sandwich og en forfriskning midt på dagen, og da vil der blive fortalt om botanikken og naturplejen. 

Småsøerne ligger mellem Buresø og Bastrup Sø. Man kommer dertil ad grusvejen "Smaasøerne" enten fra Lyngevej (vej 233) eller fra Buresø.

TILMELDING

Giv gerne en tilmelding ugen før af hensyn til mad og drikke, men du kan også bare møde op. Tilmelding til skovfoged Jens Nielsen på Obfuscated Email.