Invitation til naturfaglige ekskursioner i Vendsyssel

19-08-2019

Vi er glade for at kunne invitere til 2 dage med ekskursioner til vores LIFE naturgenopretningsprojekter – LIFE REWETDUNE og LIFE WETHAB - i de fantastiske klit og rimme-dobbe landskaber i det aller nordligste Danmark.

Ekskursionerne er tilrettelagt med naturfagligt indhold i forhold til gennemførelse af store naturgenopretningsprojekter for lysåbne og våde naturtyper.

Vægten bliver lagt på at dele resultater, erfaringer, diskutere problemstillinger, løsningsmodeller og metodevalg

Projekterne LIFE REWETDUNE har fokuseret på genopretning af vådområder i klitlandskaberne på Skagens Gren og Hulsig Hede

og LIFE WETHAB på genopretning af våde naturtyper i rimme-dobbe landskabet i Råbjerg Mose og Jerup Hede området.

Begge projekter har arbejdet med bekæmpelse af invasive arter, rydning af tilgroning i utilgængelige områder på blød bund,

lukning af grøfter, genetablering af græsning, en række informationsaktiviteter og meget mere.

 

Tid og sted 23. september kl. 10 - ca. 16 med mødested på P-pladsen ved Råbjerg Mile se program 

24. september kl. 10 – ca. 15.30 med mødested på P-pladsen ved rundkørslen i Jerupse program 

 

Praktisk

Deltagelse er gratis. Begge dage er med fælles kørsel i bus – og vi sørger for frokost.

Husk godt fodtøj og påklædning efter vejret da vi skal være ude og gå en hel del begge dage.

Hvis man kommer langvejs fra er der gode muligheder for at overnatte i nærområdet og deltage i begge ekskursionsdage.

Tilmelding

Tilmelding sker senest den 16. september ved at sende en mail til Morten Mylund Pedersen på Obfuscated Email Husk at oplyse hvilke dage du deltager.  

INVITATION OG PROGRAM