Sæsonens naturplejeopgaver i fuld gang

26-08-2019

Naturpleje, græsning og hegn.

Naturplejeopgaver i fuld gang

Lige nu er vi i fuld gang med sæsonens naturplejeopgaver som både består af nedskæring af opvækst inde i de centrale dele af mosen og skovning med maskiner hvor vi skal have større træer ud.

De steder hvor det vil gavne naturen at følge op med græsning som naturpleje sætter vi hegn, og vi forventer også at kunne lukke endnu et par gamle grøfter og gennemgravninger af rimmer inden vi lukker projektet.

Du kan læse mere i nyhedsbrevet her.