Skovning i Hornbæk Plantage

06-08-2019

Energi-net skal lægge nyt kabel til Sverige

Tracéet vises med en rød linie på kortet

Naturstyrelsen skal i perioden d. 6. - 16. august fælde og rydde et areal for træer på en strækning igennem Hornbæk Plantage. Der skal gøres plads til at Energi-net kan lægge et nyt el-kabel i nord-sydlig retning igennem Hornbæk plantage. Ledningen føres fra transformatorstationen på Orionsvej i syd til stranden i nord. Det drejer sig om knapt 1 ha.

Under fældningsarbejdet vil dele af stisystemet blive midlertidig lukket. Men færdsel kan foregå ad nærliggende stier. Vi håber på forståelse for, at vi midlertidigt må lukke nogle stier.

Hovedparten af fældnings- og udkørselsarbejdet foregår med maskine –  så hold god afstand til maskinen. Det kan være farligt at komme for tæt på.

På kortet kan du se, hvor der bliver fældet træer. På arealet nærmest stranden skal fældes nogle få større træer. Stammerne bliver lagt som siddestammer ved stranden, mens toppene lægges i den nærliggende bevoksning til naturlig formuldning.

Stierne vil efterfølgende blive retableret.