En særlig turist fra syden i Mols Bjerge

13-08-2019

I denne og sidste uge har Mols Bjerge haft et sjældent besøg fra syd. Ligesom mange andre turister har denne særlige gæst fundet landskabet omkring Trehøje indbydende og et besøg værd.

Slangeørn på brede vinger over Mols Bjerge. Foto Peter Staunsbjerg.

Den særlige gæst er en slangeørn, som har taget midlertidigt ophold ved de åbne arealer omkring Trehøje. Her kan den relativt nemt finde de fødeemner, som står øverst på listen med livretter, nemlig slanger. Her i Danmark kan det ikke blive til det helt store, men den må tage til takke med hugorme, snoge og stålorme. Skulle det knibe med disse krybdyr, kan den også finde på at tage firben og mindre pattedyr.

Slangeørnen "muser" over Mols Bjerge i håb om at spotte et bytte. Foto Peter Brostrøm.

Når slangeørnen jager, sker det ved at den står højt på himlen og ”muser” som en tårnfalk eller en musvåge. Det betyder at den står stille i luften med vingerne i konstant bevægelse for at holde højde og position. Når den med sit skarpe blik får øje på et byttedyr, så samler den vingerne og dykker med høj hastighed ned mod jorden. Er den heldig at fange et bytte, så slår den dyret ihjel med de kraftige fangere, der er dyrets fødder med store kløer. Efter byttet er nedlagt æder den oftest fangsten i luften.

Skovarbejder Peter Stavnsbjerg var heldig, at se slangeørnen i Mols Bjerge fange en hugorm. Han beskriver oplevelsen således; ” Slangeørnen havde taget en hugorm og da den fløj væk med byttet, var det næsten som om den slugte en stor spaghetti. Den åd simpelthen hugormen i et stykke. Man skal være heldig for at opleve det - jeg føler mig heldig."

Slangeørn med bytte. Foto Peter Staunsbjerg.

Slangeørn er en sjælden gæst i Danmark. Den har ikke ynglet her i mere end 100 år og regnes derfor som uddød i Danmark. Den ses dog hvert år med enkelte fugle, der er båret hertil af kraftige og vedvarende vinde fra syd.

Slangeørnen lever i det sydlige og østlige Europa, specielt Spanien og Frankrig huser de største bestande af Slangeørn. Man anslår at der samlet set er ca. 8000 par i Europa. De lever typisk i tørre områder med lav vegetation, gerne med sten og spredte krat. Slangeørne i Europa er trækfugle, der alle flyver til områder syd for Sahara om vinteren.

Området i Mols Bjerge minder nok en smule om slangeørnens levesteder i Sydeuropa, idet landskabet er domineret af lav vegetation, masser af gode varme pletter, der er ideelle til krybdyr, masser af spredt bevoksning med ene, roser, små egetræer og spredte pletter med sand og stenbunker.

Naturstyrelsen er rigtig glad for denne gæst og hilser den, som alle andre naturinteresserede velkommen i det skønne Mols Bjerge.

Mange har været ude for at se slangeørnen. Foto Peter Brostrøm.

 

Du kan læse mere om Mols Bjerge i den digitale naturguide.

Du kan også læse mere om Slangeørnen hos Dansk Ornitologisk Forening.