Fældning af træer langs Slangerupvejen

14-08-2019

Mange bilister, der kører på Slangerupvejen og skovgæster i Farum Lillevang, har bemærket, at der i løbet af sommerferien er blevet fældet en del træer på vejstrækningen gennem skoven.

Det er Naturstyrelsen, som ejer skoven, og som har fået arbejdet udført af hensyn til sikkerheden for bilisterne og andre, der kører på strækningen.

Store maskiner i gang med træfældning

Skovløber Kristian Dagsland fra Naturstyrelsen har stået for projektet, og han fortæller, at det er et projekt, der har været forberedt over længere tid.

”Hvert år gennemgår vi forskellige strækninger af vores skove, så vi hele tiden ved, hvor der vil kunne opstå farlige situationer med træer der vil kunne vælte ned på veje!”, forklarer Kristian Dagsland.

I Farum Lillevang var der langs Slangerupvejen en masse ældre træer, der var begyndt at vise tegn på svækkelse og derfor ville kunne blive en sikkerhedsrisiko med tiden. Det kunne være træer med råd og svamp eller træer, der så småt var begyndt at hænge eller havde meget lange grene ud over vejen.

Efter en nøje besigtigelse af træerne allerede i maj måned blev de træer, der eventuelt kunne huse flagermus eller være beboet af fugle, besigtiget med lift, og der blev lavet forskellige installationer, så eksempelvis flagermus ikke fik mulighed for at flytte ind, hvis træet skulle fældes senere.

Derefter blev der lavet aftaler med den entreprenør, der skulle stå for selve fældningen, og endelig blev der søgt om tilladelse hos kommunerne, Politiet og Beredskabsstyrelsen til delvis at lukke vejen i de timer, hvor der blev arbejdet.

Kristian Dagsland er tydeligt imponeret over entreprenøren. ”Alt foregik hurtigt og professionelt. Hvis der var tvivl, blev der lavet korte rådslagninger og derefter handlet. Arbejdet, der varede en lille uge, blev udført i mindre etaper, og hver etape blev fuldstændig færdigbearbejdet og afsluttet successivt. Dette bevirkede at trafikken kunne afvikles nogenlunde gnidningsløst, selv om der blev fældet og ryddet op på dele af vejstrækningen!”

Nu er fældningerne afsluttet, og Slangerupvejen fremstår mere åben og lys. Som trafikant kan man glæde sig over, at store træer med flotte og markante stammer nu er blevet synlige, og at der er kommet meget bedre oversigtsforhold.

De træer der står langs vejen nu, vil i løbet af nogle få år bredt deres kroner ud, så det igen bliver en grøn tunnel at køre i – nu bare med højere til loftet.

 

Kristian Dagsland understreger, at den slags arbejde er en løbende proces, som aldrig bliver afsluttet. ”En ny orkan eller lynnedslag kan pludseligt gøre det nødvendigt at fælde flere træer, og træerne har det jo også med at vokse, så andre grene vil med tiden kunne medføre, at der igen er dannet farlige træer, der så skal fældes!”

”Vi regner dog ikke med at skulle lave et nyt tiltag i samme omfang før om 10 til 15 år, hvis vejrguderne ellers er os nådige!” afslutter Kristian Dagsland.