Søborg Sø vokser

22-08-2019

23 lodsejere har i går frivilligt afgivet jord til Søborg sø ved jordfordeling nr. 2 på søen.

Ejerforhold og potentiel vandspejlskvote på Søborg Sø august 2019

Hermed ejer Naturstyrelsen i alt 325 ha inden for projektets afgrænsning. Derudover er der indgået aftaler på nogle private arealer og på pumpelagets arealer om genskabelse af søen.

Senere i år starter den 3. og forhåbentlig sidste jordfordeling. Den vil omfatte 35 lodsejere og forventes færdig ultimo 2020; og hermed vil alle aftaler med lodsejere være på plads. Det er Landbrugsstyrelsen der står for jordfordelingen.

Søborg Sø kan blive Nordsjællands 4. største sø og blive en attraktion ikke mindst for fugle og mennesker.  Søborg Slotsruin vil igen blive omringet af vand, i hvert fald til 3 sider og dermed blive mere markant i landskabet.

Læs mere om projektet med at genskabe Søborg Sø

Udsigt fra Søborg Slotsruin