Svinkløv Plantage skal udvikle sig til at være mere naturlig og vild

29-08-2019

Kom og hør mere om processen og deltag!

Arkivbillede af Svinkløv Plantage med Svinklovene i forgrunden.

Naturstyrelsen inviterer alle interesserede på skovtur i Svinkløv Plantage tirsdag den 10. september kl. 16 med udgangspunkt ved det gamle tømmerværksted, Svinkløvvej 418, 9690 Fjerritslev. Formålet med turen er at informere om vilkår og fremtid for skoven som urørt nåletræsplantage samt drøfte eventuelle forslag til en fremtidig forvaltning af Svinkløv Plantage.

Udpegning som urørt skov betyder, at træproduktionen efter en overgangsperiode indstilles for at give bedre vilkår for biodiversiteten. Det er kendetegnende for Svinkløv Plantage at der er en stor andel af træarter, der har deres naturlige udbredelse udenfor Danmark. Der er færre dyr, svampe og planter knyttet til disse træarter end de hjemmehørende arter. Derfor skal de arter udskiftes over en længere årrække for at gøre plads til hjemmehørende træarter og lysåbne arealer. Efter indfasningsperioden slipper vi naturen helt fri. Skovene vil fortsat kunne bruges til friluftsliv som i dag og skovgæsterne vil i fremtiden opleve en vildere og andersledes skov end den nuværende skov,

fortæller skovrider Ditte Svendsen fra Naturstyrelsen Thy.

Skovturen er til fods og forventes at vare 2 timer. Det lokale brugerråd deltager i turen og input fra og dialog med deltagerne vil indgå i planlægning af den fremtidige forvaltning. Arrangementet rundes af med et let traktement.

Her kan du læse mere om urørt skov i statsskovene og se et faktaark om Svinkløv Plantage.

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider

Per Hyttel

Skovfoged