Vildtet i Haderslev Dyrehave skal være med til at forme småplantninger

12-08-2019

Vildtet i Haderslev Dyrehave skal være med til at forme småplantninger

Da Haderslev Dyrehave i sin tid blev etableret, blev der anlagt syv skovholme for at skabe variation og dække for vildtet. Holmene består af blandet løvtræ omkranset af skovbryn med forskellige buskarter. Holmene blev hegnet for at sikre dem mod bid- og fejeskader af hjortevildtet i de første år. Skovholmene har stået under hegn siden 1994 og med jævne mellemrum er der tyndet for at få træerne ud på større afstand.

Nu er tiden kommet, hvor vildtet skal til at hjælpe med at forme disse småplantninger.  Bid- og fejning på de tynde træer i holmene vil betyde, at nogle træer langsomt vil dø; mens der bliver mere plads til andre. Hegnet om den første skovholm er netop blevet fjernet.

Naturstyrelsen følger naturligvis udviklingen. Hvis dyrene er meget hårde ved træerne, kan det komme på tale at beskytte udvalgte træer, da holmene fortsat skal have karakter af skov til gavn for hjortevildtet.