Bornholm får tre nye shelterpladser

20-12-2019

Med et tilsagn fra Miljøstyrelsens friluftspulje på 1,1 millioner kroner kan Naturstyrelsen Bornholm nu øge antallet af shelterpladser fra 6 til 9 pladser. Dermed kan endnu flere bornholmere og turister tilbringe natten i den bornholmske natur.

Eksisterende shelterplads ved Opalsøen.

Fælles for de nye shelterpladser er, at de ligger i forbindelse med cykelruterne, og at de kan understøtte vandreturismen, fordi de ligger ved vandreruten Kyststien eller i den zone, som forventes at indgå i projektet Den Grønne Bølge.

”Jeg er glad for, at vi med støtten fra Friluftspuljen kan gøre den bornholmske natur endnu mere tilgængelig for både lokale og tilrejsende. Der er i mine øjne tale om en markant forbedring af den infrastruktur, der kan understøtte den bornholmske satsning på outdoorturisme,” siger skovrider Søren Friese fra Naturstyrelsen Bornholm.

Ud over de tre nye shelterpladser er der også givet tilsagn om støtte til en forbedring af den eksisterende shelterplads ved Rundemose i Almindingen, hvor der vil blive opført en bålhytte og et multtoilet. Desuden er der givet midler til at forlænge vandrestien Cirkelstien på Nordbornholm, så den fremover kan blive til en rundtur der går via Langebjerg, Opalsøen, Hammerhavn, Hammershus, Hammersholm og Madsebakke.

De nye faciliteter forventes at stå klar senest i foråret 2021, såfremt alle nødvendige tilladelser kan indhentes.

 

 

Friluftspuljen

Det er Miljøstyrelsens Friluftspuljen, også kaldet: Tilskudspulje til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet, der har bevilget midlerne. Puljen skal sikre, at offentligheden har gode muligheder for friluftsliv i forbindelse med naturprojekter, som er støttet med EU-midler.

Læs mere om Filuftspuljen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Projekterne

Ny shelterplads i Finnedalen

Ved Finnedalen nord for Vang ligger i forvejen en primitiv lejrplads. Nu opføres der også et stort shelter samt multtoilet ved pladsen. Shelteret vil ligge lige op til både Kyststien og den nationale cykelrute. Støttetilsagn: 307.000,-

Ny shelterplads nær Udkæret

Mellem Udkæret og Almindingen ligger en gammel råstofgrav, hvor der vil blive opført et stort shelter. Shelterpladsen får multtoilet og adgangsvejen til området bliver forbedret. Shelterpladsen kommer til at ligge nær en regional cykelrute, og vil kunne understøtte projektet Den Grønne Bølge. Støttetilsagn: 397.000,-

Ny shelterplads i Ravnedalen

Ved Ravnedalen opføres et lille shelter i et gammelt stenbrud ud til en regional cykelrute, og nær regionskommunens nye toiletbygning, og vil kunne desuden kunne understøtte projektet Den Grønne Bølge. Støttetilsagn: 120.000,-

Forbedring af Rundemose shelterplads

Den eksisterende shelterplads ved Rundemose forbedres med en bålhytte og et multtoilet. Støttetilsagn: 262.000,-

Forlængelse af Cirkelstien

Den markerede vandrerute Cirkelstien på Nordbornholm forlænges, så den fremover bliver til en rundtur der går via Langebjerg, Opalsøen, Hammerhavn, Hammershus, Hammersholm og Madsebakke. Støttetilsagn: 32.000,-