Kom ud i naturen i juleferien

18-12-2019

Tag familie og venner med ud i naturen i juleferien og oplev de nyeste tiltag for friluftsliv ved Naturstyrelsen Thy

Den nyistandsatte trappe til udsigten i Fosdalen

Det har været et forrygende år for etablering af faciliteter på statens skov- og naturarealer i Nordvestjylland. Juleferien er en god lejlighed til at komme ud og benytte de nye eller nyistandsatte tilbud. Men husk gummistøvler! Der er, grundet de store mængder nedbør, vand på stier, veje og inde på arealerne.

Naturlegepladserne

Naturlegepladsen i Rønhede Plantage ved Bedsted er blevet opgraderet med en ny tarzan- og svævebane. Legepladsen i Vilsbøl Klitplantage ved Klitmøllervej er blevet fornyet med nye solide legeredskaber. Alle legepladserne har fået den årlige sikkerhedsgennemgang, så de står i tip-top stand til børn og barnlige sjæle.

Bålhytter og madpakkehuse

I Vester Thorup Plantage er der som et led i et partnerskab med Thorup Strand Borgerforening blevet opsat en ny stor bålhytte på naturlegepladsen ved Thorup Strand. Derudover er der i et partnerskab med Borgerforeningen i Østerild blevet opsat et madpakkehus ved cykel- og vandrestien mellem Østerild by og Besøgscenter Østerild. Og i Vigsø Plantage er der blevet opsat en bålhytte, hvor spejderhuset ”Krægpøt” tidligere lå. Også i Hawskoven i Hanstholm og ifm. Trailhead Slettestrand er der blevet opsat bålhytter – se afsnit nedenfor.

Bålpladser og brænde

Stort set alle bænke ved bål- og lejrpladserne er blevet skiftet til en ny model. Derudover vil vi fremafrettet prioritere at der ligger brænde i triller ved alle bålpladser i højsæsonen.

Vandreruter og trapper

Vandreruterne i Lodbjerg Plantage er i et partnerskab med Nationalpark Thy blevet forbedret og udvidet, således at man med udgangspunkt fra Lodbjerg Fyr kan vælge mellem 4 forskellige vandreture i forskelige naturtyper. Også i de 2 nye statsskove ved Brovst er der anlagt nye vandrestier. Flere stianlæg etableres dog først, når vildthegnene nedtages. Derudover er trappen til udsigten i Fosdalen blevet istandsat til stor glæde for vandrere gennem Fosdalen og den nye Tranum-Fosdal rute.

Hawskoven

I foråret 2019 indviede Hanstholm Rådet og Naturstyrelsen Thy aktivitetsområdet Hawskoven i Hanstholm Byplantage. Aktivitetsområdet i Hawskoven byder både på en lille naturlegeplads, crossfitbane, shelters, bålhytte og et udsigtstårn.

Trailhead Slettestrand

Trailområdet ved Slettestrand har i 2019 fået et såkaldt trailhead. Der er etableret bedre parkeringsforhold og skiltning til områdets mange friluftsfaciliteter, og der er etableret en bålhytte, der skal understøtte ophold i området. Projektet er gennemført i samarbejde med ildsjæle fra lokalområdet ved Udvikling Han Herred, Naturstyrelsen Thy og Jammerbugt Kommune.

Opdaterede vandretursfoldere og nye "velkommen til skoven" skilte

I 2019 har vi opdateret vandretursfolderne Klitplantagerne i Sydthy, Hanstholm Vildtreservat og Tved Plantage og Hanstholmen. Derudover har vi opsat nye ”velkommen til skoven” skilte op ved parkeringspladser i Lodbjerg, Hvidbjerg og Tved plantager, samt Hanstholm Byplantage.

Hundeskove

Hundeskovene i Langdal, Kollerup og Vilsbøl er blevet fornyet og forbedret. Der er bl.a. blevet opsat nyt hegn og nye låger.

Udinaturen kortet og digitale naturguides

Alle friluftsfaciliteter – nye som gamle – kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside på Udinaturen-kortet. På hjemmesiden kan man også finde informationer om statens skov- og naturarealer i de digitale naturguides.

Naturstyrelsen Thy ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Den nye bålhytte ved krægpøt:

 Naturlegepladsen i Vilsbøl:

 Den nyistandsatte trappe i Fosdalen set fra oven:

Kontakt

Thomas Wessel Fyhn

Skovfoged

Morten Stummann

Forstfuldmægtig