Naturstyrelsen trækker salget af Sandflugtplantagen tilbage

23-12-2019

Skovområder omkring Helsingevej i Frederiksværk vil også fremover være statslig natur

To statslige skovområder ved den gamle Sandkro langs Helsingevej i Frederiksværk – også kaldet Sandflugtplantagen - skal alligevel ikke sælges.

Naturstyrelsen er blevet opmærksom på at dele af Sandflugtplantagen indeholder skov, der er mere værdifuld for natur og friluftsliv end først antaget. Sammenholdt med den lokale interesse og ønske om at fastholde skoven i statsligt ejerskab, har Naturstyrelsens direktion besluttet at stoppe salget af arealerne.

- Naturstyrelsens kerneopgave er at sikre gode naturoplevelser til borgerne. Derfor har vi de seneste år solgt en del af vores bygninger og mindre værdifulde arealer for at skaffe midler til at skabe mere sammenhængende natur for vores truede arter. Set i det lys gav det i første omgang god mening at sælge en del af Sandflugtplantagen og bruge midlerne til naturen andre steder. Vi er siden hen blevet klogere på områdets naturmæssige værdier og har lyttet til lokalsamfundets ønske om at bevare områderne som statsskov med fri adgang. De to ting i sammenhæng betyder, at vi har valgt at annullere salget, siger Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen vil i løbet af 2020 finde andre bygninger eller arealer, der kan erstatte de midler, som salget af Sandflugtsplantagen skulle have givet til natur og friluftsliv.