Folkeskov folder sig ud

20-12-2019

70.000 nye træer med hegn om i Skævinge Folkeskov

2019 har været et begivenhedsrigt år i den nye Folkeskov ved Ny Harløse. 2. påskedag blev de første træer plantet af ”børn og borgere” ved en festivitas med bålpandekager og taler. I november blev endnu flere træer plantet af flittige donorer fra indsamlingsshowet i TV2 i september. Siden er resten af Folkeskovsarealet nord for vejen på ca. 22 ha blevet plantet til med maskine. Der er plantet ca. 70.000 planter. ”Det har drillet lidt pga. det våde vejr, men vi er nu i hus.” siger Kim Have, der er Skov- og Landskabsingeniør-praktikant i Naturstyrelsen Nordsjælland og har fået lov at prøve kræfter med skovrejsningsprojektet.

 

”Det er en meget alsidig skov, der vokser op her med ca. 30 forskellige arter af både nåletræer og løvtræer og nåletræer og brede skovbryn med blomstrende og bærbærende buske og træer, som vil gavne dyrelivet i skoven,” siger han videre og ser ud over det nyplantede areal.

Området er rigt på både råvildt  og kronvildt og derfor hegnes de nye små træer, indtil de er så store at de kan modstå både bid af knopper og fejning med geviret på stammerne. ”Men det betyder ikke at den nye skov vil være lukket. Når hegnet er oppe og vejret er til det, laver vi en vej ind gennem skoven og sætter klaplåger i hegnet, og så alle kan gå en tur og følge træerne og buskenes vækst de næste 5-10 år. Langs vejen vil der blive en ridesti, så det bliver muligt at ride i skoven. Det kræver dog at rytteren skal åbne og ikke mindst lukke lågen efter sig og hesten. Står lågen åben vil vildtet straks finde ind og æde træernes knopper.” siger Kim Have og tilføjer:

”Når vejret bliver til det i foråret, vil Naturstyrelsen male lågerne røde, som de er i alle statens skove, sætte piktogrammer på og opsætte en infotavle ved P-pladsen. P-pladsen bliver i øvrigt udvidet en smule i forbindelse med etableringen af skovvejen. ”

 Fakta om Folkeskove:

Folkeskove opstår når private og firmaer hjælper staten, kommuner og vandværker med at plante nye skove over vigtige grundvandsreserver via deres donerede træer. Skovene er med til at beskytte rent drikkevand i fremtiden, binde CO2, samtidigt giver de nye rekreative muligheder og dyr og planter får nye levesteder. Skævinge Folkeskov ligger på et areal opkøbt med midler fra HOFOR og støttet af midler til træerne fra Growing Trees Network.

Kim Have ved den nyplantede folkeskov