Thys ørne får en hjælpende hånd

10-12-2019

Medarbejdere fra Naturstyrelsen Thy har klargjort redetræer til næste ynglesæson

Skovarbejdere fra Naturstyrelsen Thy har klargjort et antal store nåletræer til ørne på boligjagt. Statens skov- og naturområder i Nordvestjylland huser både hav- og fiskeørne. De store skov- og naturområder udgør gode ørnelokaliteter. Ørnene har dog brug for en hjælpende hånd til at finde redetræer, der lever op til ørnenes behov.

Ørnene yngler gerne ved større, skovomkransede vådområder med gode fiske- og jagtmuligheder. For begge arter er det vigtigt, at træet står i en fredfyldt skov, da ørnene er følsomme over for forstyrrelser. Både hav- og fiskeørnen placerer deres reder højt oppe i store træer, så der er et godt udsyn og gode indflyvningsforhold. Desuden skal rederne være modstandsdygtigt over for den kraftige vind, som der kan være her i området, og specielt i stor højde.

Det udførte arbejde består derfor i at sikre, at der findes store og stabile træer i de egnede områder, hvorfra der er et godt udsyn og gode indflyvningsforhold. Dette gøres ved om nødvendigt at åbne trækronen op, ved at save et par grene af, eller topkappe træerne i omkring 20 meters højde. Derudover skal det sikres, at der findes en solid redebund, således at ørnene kan bygge en rede, der kan tåle de kraftige vindpåvirkninger. Vores naturnære skovdrift har endnu ikke resulteret i nok store døde træer, og derfor har naturen brug for denne hjælpende hånd. Indsatsen skal samtidig ses i lyset af, at et ørnepar for et par år tilbage ikke fik ynglesucces, som følge af deres rede faldt til jorden, da den bærende gren knækkede i en storm.

Både hav- og fiskeørn er sårbare og rødlistede arter, der kræver opmærksomhed og beskyttelse.

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent