Nu bliver der ryddet op i de fældede træer i Hårup Sande.

21-02-2019

Hårup Sande er et af de bedste områder i Danmark med kombinationen skovfyr – hede. For at sikre denne særlig landskabstype med alle dens dyr, svampe og planter rydder vi uønskede træer. Træerne blev fældes sidste år, og i den kommende tid vil blive kværnet til flis og brugt til varmeværker.

Hårup Sande er oprindelig et indsande med hedevegetation, der blev tilplantet for godt 100 år siden. På den mest næringsfattige del omkring den nuværende Schoubyes Sø (Den Kunstige Sø) blev der dengang plantet bjergfyr.

Ud fra et naturmæssigt synspunkt er bjergfyr imidlertid ikke en træart vi ønsker. Selve bjergfyr-krattet er ret artsfattigt og det hindrer udvikling af naturlig mere artsrig vegetation på stedet. Derudover spredes arten sig villigt til de nærliggende hede-arealer, som vi har en forpligtigelse til at holde lysåbne.

Schoubye Sø er et meget søgt område til badende og i øvrigt almindelig friluftsliv. 

Både af hensyn til naturen og af hensyn til friluftslivet har Naturstyrelsen derfor fældet bjergfyr og klitfyr.  Træerne har nu ligget og tørret i næsten et år. Det har set lidt træls ud, men nu bliver træet lavet til flis der bruges i varmeværker som CO2 neutral energi.  Herved åbnes skovbunden og vi fremmer hede vegetationen under skovfyrren og skovbunden bliver soleksponeret.

For skovgæsterne bliver der et større område hvor man kan nyde solen, men først og fremmest gavner det naturen.

Hårup Sande indeholder ret mange specielle dyr og planter. Det er arter som trehornet skarnbasse, sandspringer, vejhvepse, snylterod og ægte ridderhat. Det er arter der netop trives når vi har hede omgivet at skov, så der både bliver sol og læ. 

I den kommende tid vil man kunne møde store maskiner i skoven.

De er store og grove så venligst vis hensyn, oplev dem på afstand.